Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 16 februari 2022 16:05

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            [ **** SPAM **** ]Nieuwsbrief Februari I Met o.a. nieuwe webinars voor leden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

 
Iedereen moet tegenwoordig zijn best doen om gezien en gehoord te worden en dat geldt evengoed voor adviesraden. Hoe zorgt u ervoor dat bewoners u weten te vinden? En dat de rol van de adviesraad binnen de gemeente helder is?
Dat is niet altijd eenvoudig en onder leden blijkt ook zeker behoefte aan ondersteuning op dit vlak - de workshops ‘Communicatiemiddelen voor adviesraden’ deze maand zaten binnen no-time vol. Op 9 april bieden we deze workshop daarom nog een keer aan. Dus...wie eerder achter het net heeft gevist kan in de herkansing. Hetzelfde geldt voor de sessies over de gemeentelijke wetten in het Sociaal Domein. Hierover en nog veel meer leest u in deze nieuwsbrief. 
 
Een hartelijke groet,
 
Annelies van der Woude
communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Voorbereiding nieuwe webinars in volle gang
De uitkomst van de ledenpoll vorig jaar november heeft veel informatie opgeleverd over thema’s waarover onze leden meer verdieping wensen. Zo gaven veel leden aan meer te willen weten over de inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein en over domein-overstijgend werken. Ook de overgang van Wmo naar Wlz blijkt erg te leven onder onze leden, net als de thema’s ‘basisvaardigheden’ en ‘grenzen aan de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers’. 
Inmiddels zijn Movisie en Vilans bezig om deze vijf thema’s inhoudelijk verder uit te werken en te vertalen naar interessante en actuele webinars. Verspreid over het jaar gaan we deze webinars aanbieden, exclusief en gratis voor leden van de Koepel. Exacte data volgen nog, we houden u op de hoogte!


Onderhoud website Koepel
Achter de schermen werken we aan onderhoud en een systeem-update van de website. Dit doen we zorgvuldig, maar mocht u toch op enige wijze problemen ondervinden op of met onze site laat het ons even weten via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

Vragen van leden: denkt u mee?


CIZ-normering
Sommige gemeenten hebben afgelopen jaren de CIZ-normering voor huishoudelijke ondersteuning losgelaten en – naar eigen zeggen – gefaseerd vervangen door een nieuw normeringskader, opgesteld door het bureau HHM. Een aantal van onze leden heeft zijn bedenkingen bij deze gang van zaken en komt om die reden graag in contact met adviesraden van gemeenten waar een dergelijke wijziging is doorgevoerd. 
Graag willen ze vragen stellen over o.a. ervaringen met de overstap en de wijze van evalueren. Adviesraden die ervaringen hierover met andere leden willen delen, kunnen een mailtje sturen naar communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. De Koepel brengt de adviesraden vervolgens onderling met elkaar in contact. 


Communicatieplan
Zijn er adviesraden zijn die werken met een eigen communicatieplan? Een plan waarin ze (jaarlijks) aangeven welke communicatiedoelen ze hebben, zoals: bekendheid geven aan de adviesraad, signalen ophalen, informatie delen, het uitdragen van een missie en visie en aangeven welke communicatiemiddelen ze inzetten om hun doelen te bereiken. Sylvia Broekmeulen van ASD Nissewaard zou graag met raden in contact komen die met een communicatieplan werken en dit ter informatie en inspiratie willen delen. Ook communicatieadviseur Sanne Hekman is hier heel benieuwd naar. Praktijkvoorbeelden kan zij eventueel delen met deelnemers aan de training communicatiemiddelen voor adviesraden.
Reacties mogen daarom zowel naar Sylvia Broekmeulen m.broekmeulen@upcmail.nl en Sanne Hekman 
sannehekman@gmail.com.

 

 

Jaarverslag ter inspiratie
 

Van verschillende adviesraden in het land ontvangt de Koepel jaarlijks een  jaarverslag. De adviesraad van de gemeente Renkum heeft een overzichtelijk en handzaam jaarverslag gemaakt. Ter inspiratie en informatie kunt u het jaarverslag via deze link bekijken op het afgeschermde gedeelte van de website van de Koepel.  

 

 

BLOGS VOOR DE KOEPEL

Diana Roeg, programmaleider onderzoek BW/MO bij Kwintes, schreef voor de Koepel een blog over een controversiële aanpak voor het begeleiden van mensen met langdurige psychische problemen, op basis van 'first place, then train’. Lees hier de blog waarin Diana Roeg uitlegt waarom de nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde aanpak Individuele Plaatsing en Steun (IPS) de kans op blijvend betaald werk aanzienlijk vergroot. 

 

 

Onze Handreikingen 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen*. Een aantal voorbeelden die wellicht van pas komen in uw werk:
Handreiking Inkoopbeleid Begeleiding en Huishoudelijke hulp
Handreiking Regionale Samenwerking
Handreiking Online communiceren 
voor lokale advies- en cliëntenraden

*Een deel van onze handreikingen is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Dat is één van de privileges van lidmaatschap. 

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

NIEUW: Training Adviseren met Impact: zaterdag 28 mei 2022 in Sittard
Speciaal voor onze leden en andere belangstellenden in het Zuiden van Nederland bieden we de training Adviseren met Impact aan. Deze training zoomt in op de vraag hoe je je adviesfunctie vormgeeft binnen de gemeentelijke geledingen, rekening houdend met het specifieke karakter van de adviesraad. De training vormt een aanscherping van onze succesvolle training ‘Adviseren kan je leren’. Niet zozeer het schrijven van een advies staat centraal, maar de vraag: wat heeft effect en wat niet? 

We brengen de probleem- of vraagstelling in kaart en kijken wat dit betekent voor het meedoen van verschillende (kwetsbare) groepen in de samenleving. Wat hebben inwoners nodig en wat betekent dit voor beleidsontwikkeling en -uitvoering? Met elkaar staan we uitvoerig stil bij de bouwstenen voor een advies. Meer info en/of aanmelden>>

Online workshop Communicatiemiddelen van adviesraden: zaterdag 9 april 2022

Regelmatig vragen leden ons om mee te kijken met hun website, nieuwsbrief of facebookpagina. Het goed toepassen van deze online kanalen biedt veel kansen voor adviesraden. Bijvoorbeeld om zichtbaar te zijn bij inwoners, maar ook om signalen op te halen. De inzet ervan vraagt wel om een gedegen aanpak. Want hoe geven we invulling aan bijvoorbeeld een website of Facebookpagina? Wat delen we wel of juist niet? En met wie? En hebben we de tijd en inspanning er überhaupt voor over?

In deze praktische online workshop verkennen we met elkaar de mogelijkheden van de website, nieuwsbrief en social media voor adviesraden. Meer info en/of aanmelden >>

 

 Inzicht in de belangrijkste gemeentelijke wetten in het Sociaal Domein

Met grote belangstelling is gereageerd op ons aanbod van de sessies over  complexe wetten in het Sociaal Domein. Vrijwel alle data waren in no-time volgeboekt. Daarom bieden we de sessies nogmaals aan. Wilt u uw kennis opfrissen of wegwijs worden in de wetgeving waar adviesraden of cliëntenraden mee te maken krijgen? U bent van harte welkom!

Op een laagdrempelige en aansprekende manier geeft Arie Sax, beleidsregisseur sociaal domein, een introductie op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Na afloop heeft u inzicht in de bedoeling van de wet- en regelgeving, u weet voor wie de wetgeving bedoeld is en u weet welke instanties betrokken zijn bij de uitvoering. 

Inzicht in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: woensdag 30 maart 2022
Meer info/aanmelden>>


Inzicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning: woensdag 13 april 2022
meer info/aanmelden>>

Inzicht in de Participatiewet: woensdag 20 april 2022
Meer info/aanmelden>>

Inzicht in de Jeugdwet: donderdag 21 april 2022
Meer info/aanmelden>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Aanjaagteam aan de slag voor politieke ambtsdragers met een beperking 
Maar heel weinig mensen met een (psychische, lichamelijke) beperking vervullen publieke ambten. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een aanjaagteam van bestuurders met een beperking ingesteld. Dit team gaat zowel mensen met een beperking zelf enthousiasmeren als instanties (gemeenten, waterschappen etc.) ontvankelijk proberen te maken voor deelname van deze burgers. De leden van het aanjaagteam zijn beschikbaar voor het geven van inleidingen en adviezen. Hierover kunt u meer lezen in het nieuwsbericht dat onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgedaan. Wellicht hebt u belangstelling voor het onderwerp deelname aan publieke en politieke functies door mensen met een beperking? U kunt hierover contact opnemen met het aanjaagteam via henkbeltman@zorgbelanginclusief.nl.

 

'Samenwerking tussen welzijn en cultuur verbetert leefbaarheid in de wijk'
In de Maastrichtse wijk Malpertuis maken buurtbewoners, cultuurprofessionals en opbouwwerkers samen ‘Buurtopera Malpertuis’. Buurtbewoners hebben hier elkaar leren kennen, hun zelfvertrouwen is erdoor toegenomen en er zijn vriendschappen ontstaan.

Opera Zuid, het cultuurcentrum waar Buurtopera Malpertuis plaatsvindt, is tevens een plek van de buurt geworden. Het is toegankelijk en iedereen loopt zo even naar binnen. Buurtopera Malpertuis is een goed voorbeeld van hoe de samenwerking tussen welzijn en cultuur bijdraagt aan de leefbaarheid van een wijk. Lees hier het artikel in Movisie.
https://www.youtube.com/watch?v=SuXbQ3uCaRw
 

 

Handreiking Movisie: 'Dicht de digitale kloof!'
Terwijl Nederland goed op weg is met het digitaliseren van de maatschappij, is er tegelijkertijd een digitale kloof ontstaan tussen de mensen die wel mee kunnen komen in deze transitie en de mensen die dit niet kunnen. Gemeenten en organisaties zijn aan zet om deze kloof te dichten maar er ligt ook een belangrijke rol voor sociaal professionals. Hoe help je mensen die moeite hebben om mee te doen aan de online leefwereld? De nieuwe e-tool van Movisie ‘Dicht de digitale kloof!’ biedt hiervoor informatie, tips en oefeningen.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving 
Het traject ‘het IJslandse preventiemodel in Nederland’ gaat verder onder de nieuwe naam Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, ook wel afgekort tot OKO. De nieuwe naam benadrukt het doel van de aanpak, namelijk dat álle jongeren in Nederland kunnen opgroeien in een kansrijke omgeving, waar aandacht is voor welbevinden en het voorkomen van middelengebruik.
Gemeenten die met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) aan de slag willen, kunnen deelnemen aan het implementatietraject van OKO. In dit implementatietraject ondersteunt het Trimbos-instituut gemeenten in het werken volgens OKO, gebaseerd op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met het Trimbos-instituut vanuit haar expertise over opvoeden en opgroeien. Meer informatie over het implementatietraject>>

 

 

Podcastreeks 'Tussen thuis en verpleeghuis'

MantelzorgNL heeft eerder dit jaar het nieuwe podcastkanaal ‘dé Mantelzorgpodcast’ gelanceerd. In vier afleveringen met het thema ‘Tussen thuis en verpleeghuis’ gaat gastheer Maarten Bouwhuis in gesprek met Clasien Ouderdorp van Vereniging Eigen Huis, Ginette Klein van MantelzorgNL en mantelzorger Gerdien Beumer. Zij bespreken onder andere wat er allemaal mogelijk is aan verschillende woonvormen, wat er zoal bij komt kijken om dat te regelen én wat de financiële, juridische en sociale gevolgen zijn voor de mantelzorger én de naaste. De eerste drie afleveringen zijn te hier te beluisteren via de website van MantelzorgNL of via uw favoriete podcastapp. 

 

 

AGENDA 2022

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

 

De Koepel op LinkedIn en Facebook

Heeft u al eens een kijkje genomen op de Facebookpagina van de Koepel? Hierop delen we bijvoorbeeld onze trainingen en bijeenkomsten, blogs en nieuws. Net als in onze LinkedIn groep. Hier delen we ook relevante informatie. Het zou leuk zijn als u ons volgt en reageert.  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden