Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             maandag 13 december 2021 12:30

Aan:                                            rinycastelijns@planet.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief December I Met o.a. Waar let je op bij het werven van leden? & Online workshop communicatiemiddelen voor adviesraden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

Dit is mijn laatste voorwoord. Met een dubbel gevoel neem ik aan het einde van dit jaar afscheid van de Koepel ASD. Ik ga ruimte maken voor nieuwe dingen, waaronder voor mijn praktijk in kindercoaching. Maar tegelijk ga ik de Koepel ook erg missen. Mijn collega's bij het bureau en het bestuur, maar zeker ook onze leden. Want wat was ons contact prettig de afgelopen vier jaar. Ik heb bewondering voor hoe jullie het inwonersperspectief binnen brengen bij de gemeente. Voor de vele uren vrijwillige inzet, de passievolle betrokkenheid en de fijne onderlinge uitwisseling. Dus hartelijk dank dat ik hier deel van uit mocht maken!

Mijn opvolger is Annelies van der Woude. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen én is via hetzelfde, algemene mailadres bereikbaar. 

 

 

Hopelijk inspireert deze nieuwsbrief u opnieuw. En tenslotte neem ik deze plek nog om u alvast een fijne en gezonde decembermaand te wensen!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Controle contactadressen leden van de Koepel
Wekelijks sturen wij onze leden speciale ledeninformatie. Deze mailing gaat naar één (of soms twee) adres(sen) per adviesraad die lid is. Meestal is dit het mailadres van de voorzitter of secretaris. Wij sturen onze ledeninformatie bewust niet naar alle individuele leden, omdat de samenstelling van adviesraden aan mutaties onderhevig is. We willen u vragen om te controleren of onze ledeninformatie inderdaad wekelijks goed terecht komt bij uw voorzitter of secretaris. Twijfelt u hierover of zijn contactgegevens van uw voorzitter of secretaris recent gewijzigd? Neem dan contact met ons op via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

Nieuwe leden werven
Regelmatig denken we met leden mee op het moment dat zij nieuwe leden werven voor hun adviesraad. Want hoe maak je inwoners enthousiast voor een functie als adviesraadslid? En over welke kwaliteiten en eigenschappen moet iemand beschikken? U leest er bijvoorbeeld meer over in:
- Onze handreiking Samenstelling van de adviesraad
- Profiel onafhankelijk voorzitter adviesraad
- Profiel verbindingsmedewerker
- Profiel onafhankelijk ondersteuner  
Ook de adviesraad Druten deelde onlangs een advertentie die zij inzetten om nieuwe leden te werven. Deze documenten zijn alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Heeft u vragen over inloggen? Neem dan contact op met communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

De Koepel op Facebook
Inmiddels heeft de Koepel ook een Facebookpagina. Hierop delen we bijvoorbeeld onze trainingen en bijeenkomsten, blogs en nieuws. Net als in onze LinkedIn groep. Het zou leuk zijn als u ons volgt en reageert. 

 

 

Ervaringen en vragen van leden: denkt u mee? 

Beschikbare ondersteuning inzichtelijk maken
Vraag van één van onze leden: "Wij zouden graag zien dat de gemeente of onze adviesraad online informatie beschikbaar heeft op basis waarvan cliënten zelf al enigszins kunnen zien welke ondersteuning er beschikbaar is die past bij de problemen die zij ervaren. Als voorbereiding op een contact met de gemeentelijke diensten of uitvoerende instellingen waar zij nader contact mee kunnen opnemen.
Wij zijn op zoek naar een opzet die niet aanbod gericht is maar uitgaat van de problemen en wensen die cliënten zelf ervaren. En een opzet waarbij de mogelijkheden van alle 3 wetten (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet) behandeld worden. Zijn er adviesraden met voorbeelden die ze willen delen?" 
Uw ervaringen en tips zijn welkom via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Werken met clusters: Adviesraad Sociaal Domein Deventer
Als Koepel delen we graag verschillende en vernieuwende manieren waarop een lokale adviesraad vorm en inhoud geeft aan haar rol. De ASD Deventer werkt niet met werk- of taakgroepen, maar met zogenaamde clusters. In dit document delen zij hun onderliggende visie hierop en bijbehorende taakomschrijvingen en profielen. Ook delen we nog graag het jaarverslag 2020 van deze adviesraad, mogelijk ook inspirerend voor andere leden.
Wilt u zelf iets delen over uw manier van werken binnen de adviesraad? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Handreiking Proces regionaal beleid en advisering (Participatieraad Haarlemmermeer)
Regelmatig wordt door het college van B&W van de Haarlemmermeer in regionaal verband samengewerkt bij het opstellen of bijstellen van beleid in het Sociaal Domein. De Participatieraad hecht aan betrokkenheid bij die ontwikkeling van dat beleid. Zij kan daarmee de belangen van de inwoners op dat terrein zo goed mogelijk behartigen. Gebleken is dat het inschakelen van de Participatieraad, inclusief de formele advisering, soms onder druk staat. Daarom heeft de Participatieraad ervoor gekozen een Handreiking te ontwikkelen om deze processen te structureren. Mogelijk is informatie uit deze Handreiking ook interessant voor andere leden. U vindt deze handreiking op het afgeschermde gedeelte van onze website (alleen toegankelijk voor leden van de Koepel).

 

 

Onze Handreikingen 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen*. Een aantal voorbeelden die wellicht van pas komen in uw werk:
Handreiking De Adviesraad van de gemeente: de ogen en oren van de samenleving 
Handreiking De rol van de adviesraden t.a.v. de sociale wijkteams
Handreiking Inkoopbeleid Begeleiding & Huishoudelijke hulp


*Een deel van onze handreikingen is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Dat is één van de privileges van lidmaatschap. 

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online bijeenkomst 'In gesprek met cliëntondersteuners': dinsdag 11 januari 2022

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Daarom zullen wij het thema de komende maanden extra aandacht geven binnen onze dienstverlening. Begin 2022 organiseren we samen met de BCMB (de beroepsverenging van cliëntondersteuners met kennis van beperkingen) een online informatiebijeenkomst waarin onafhankelijk cliëntondersteuners hun kennis en ervaringen delen:

 • Wat zijn hun ervaringen als cliëntondersteuner?
 • Welke knelpunten ervaren zij in hun werk?
 • Wat moet er vanuit de gemeente geregeld worden om het werk als cliëntondersteuner goed uit te kunnen voeren?
 • Waarom is onafhankelijke cliëntondersteuning zo belangrijk?
 • Hoe kunnen cliëntondersteuners informant zijn voor de adviesraden?
 • En waar kunnen adviesraden cliëntondersteuners vinden?

Twee bestuursleden van de BCMB zullen hun ervaringen delen. Er is voor deelnemers ruimte om vragen te stellen of om eigen inzichten te delen.

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online training voor beginnende adviesraadsleden (zaterdag 15 januari 2022)

We merken dat met name nieuwe adviesraadsleden het soms lastig vinden om invulling te geven aan hun rol. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Daarom hebben we een training ontwikkeld waarbij we beginnende adviesraadsleden op weg helpen. Tijdens deze praktische, online training gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden;
 • Wat houdt het in om lid te zijn van een adviesraad?;
 • Waar haal je je informatie vandaan?;
 • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?;
 • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?;
 • Hoe geef je invulling aan je adviesfunctie?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

Online workshop Communicatiemiddelen voor adviesraden (vrijdag 4 februari 2022)

Regelmatig vragen leden ons om mee te kijken met hun website, nieuwsbrief of facebookpagina. Het goed toepassen van deze online kanalen biedt veel kansen voor adviesraden. Bijvoorbeeld om zichtbaar te zijn bij inwoners, maar ook om signalen op te halen.

De inzet ervan vraagt wel om een gedegen aanpak. Want hoe geven we invulling aan bijvoorbeeld een website of Facebookpagina? Wat delen we wel of juist niet? En met wie? En hebben we de tijd en inspanning er überhaupt voor over?
In deze praktische online workshop verkennen we met elkaar de mogelijkheden van de website, nieuwsbrief en social media voor adviesraden. Meer lezen en/of aanmelden >>>


Training Adviseren kan je leren in Noordwolde (zaterdag 19 februari 2022)
Let op: speciaal voor onze leden in het Noorden en Oosten van het land organiseren we op zaterdag 19 februari 2022 een fysieke training Adviseren kan je leren, in Noordwolde. U kunt zich al aanmelden via deze link >>>

 

 

Terugkijken Online inspiratiesessies

Een deel van de online bijeenkomsten en webinars die wij als Koepel organiseren kunnen door leden worden teruggekeken. Bijvoorbeeld de sessies over Armoede en Sociale Wijkteams, die wij in oktober en november dit jaar organiseerden i.s.m. Movisie. Of de sessie over Onafhankelijke cliëntondersteuning op maandag 29 november. Is uw adviesraad lid van de Koepel en wilt u e.e.a. terugkijken? Stuur dan een mail aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

 

Blogs Onafhankelijke cliëntondersteuning

Zoals we u eerder lieten weten besteden we dit jaar extra aandacht aan het thema onafhankelijke cliëntondersteuning. We hebben cliëntondersteuners gevraagd om in een blog te beschrijven hoe zij invulling geven aan hun rol. De eerste vier blogs staan inmiddels online: 

Cliëntondersteuner Petra: "Niet alleen de cliënt, maar ook de mantelzorger heeft ondersteuning nodig"
Cliëntondersteuner Lennart: “Ik vraag vooral: wat zou je graag willen?”
Cliëntondersteuner Miranda: “Ik denk dat iedereen een ‘vertaler’ en verbinder kan gebruiken”
Cliëntondersteuners Mirjam en Judith: “Cliëntondersteuning valt niet onder hulpverlening, maar het is wel dienstverlening met een gouden randje”

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet. O.a.:

Vrijwilligersorganisaties als partner van de gemeente om maatschappelijke opgave op te pakkenHuub Peters
Hoe wordt er in uw gemeente samengewerkt met vrijwilligersorganisaties? En erkent uw gemeente de waardevolle en unieke positie van deze maatschappelijke organisaties? Meer lezen >>>

Zie je mij?Kim Houben
Stel dat, van alle landen op de wereld, jouw wieg in Nederland staat. Wat een geluksvogel ben je dan. Nederland is het land van mogelijkheden, met goede scholen, een dak boven je hoofd, geen grote natuurrampen of oorlog. Als je als kind in Nederland wordt geboren mag je van geluk spreken, want je hebt alle kansen om iets van het leven te maken. Maar wat als jij dit helemaal niet zo ervaart?  Meer lezen >>>

Leiden en verlijden - Karin Sok en Lieke Salomé
Leidende principes, het klinkt misschien een beetje vaag, maar als je er niet teveel van hebt (een stuk of vijf) kunnen ze echt richting geven aan je leven, maar ook aan je organisatie en zelfs aan de samenleving. Duurzaam leven bijvoorbeeld vinden we steeds belangrijker met het oog op het klimaat en onze kinderen. Meer lezen >>>
 
Opgaven voor een beter werkende ParticipatiewetPatricia van Echtelt
Wat moet er gebeuren om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet meer perspectief te bieden en de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten? Dit was de centrale vraag in een special issue van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken over de Participatiewet. Meer lezen >>>
 
Bijverdienpremie een waardevol extraatje voor velen – Sandra Bos
Financieel iets overhouden van het salaris dat je maandelijks verdient. Hoe logisch is dat? Voor werkenden in de bijstand is dat iets nieuws. In Amsterdam profiteren steeds meer bijstandsgerechtigden van deze lokale regeling, in ieder geval voor de komende twee jaar. Meer lezen >>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

‘Ik voel me (helemaal niet) goed!’
Veel mensen houden hun psychische klachten helaas (nog) verborgen voor anderen, terwijl erover praten vaak de eerste stap is naar herstel en hulp. Daarover gaat de MIND-campagne 'Ik voel me (helemaal niet) goed!'. De campagne laat mensen 'tussen de regels door’ lezen hoe het écht met iemand gaat. Hiermee willen we openheid over psychische problemen bevorderen en de mentale gezondheid in Nederland verbeteren. Meer lezen >>> 

 

Online inspiratiesessies: Tools voor burgerbetrokkenheid
Bent u ook bezig met het versterken van zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Movisie heeft kennis en tools ontwikkeld die u daarbij kunnen helpen. Welke kennis en tools zijn dat? Wat zijn do’s en don’ts? Welke ervaringen is er in de praktijk mee opgedaan? Over deze en andere vragen organiseert Movisie online inspiratiesessies tijdens de lunchpauze op 8 en 16 december. Meer lezen en/of aanmelden >>>
 

Steeds meer gemeenten gooien kont tegen krib
Hoewel nog niet duidelijk is of minister De Jonge (VWS) een streep gaat zetten door de inkomenstoets bij huishoudelijke hulp, voeren steeds meer gemeenten deze in. Zij gooien de kont tegen de krib omdat het rijk blijft weigeren hen volledig te compenseren voor de extra kosten die gemeenten sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief maken. Meer lezen >>>
 

Mantelzorgers van ouders met een niet-westerse migratieachtergrond
Het aantal ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond stijgt snel. Hierdoor neemt in deze groep de behoefte aan zorg en ondersteuning toe. Net als bij andere ouderen die zorg nodig hebben, helpen hun kinderen vaak. Alice De Boer, Mirjam De Klerk, Inger Plaisier schreven een artikel over de kenmerken en ervaringen van deze groep mantelzorgers, op basis van kwantitatief. U kunt dit artikel hier downloaden >>>
 

Wij in de wijk: werken aan sociale samenhang in buurten en wijken
De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken.
Initiatieven in Den Bosch, Amstelveen, Utrecht, Súdwest-Fryslân, Amsterdam Zuidoost, Noardeast-Fryslân, en Hilversum passeren de revue. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat hebben ze voor ogen? Wat doen ze concreet en hoe pakken ze het aan? Welke successen boeken ze en voor welke uitdagingen staan ze? Meer lezen >>>
 

Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap?
In juli 2016 heeft de regering van Nederland het VN-verdrag handicap goedgekeurd. In het verdrag staat wat de regering moet doen om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Zodat mensen met een beperking kunnen leven net als ieder ander. De regering maakt hier afspraken over. Bijvoorbeeld met gemeenten en bedrijven. Het College voor de Rechten van de Mens kijkt of iedereen zich aan de afspraken houdt. Het College maakt ieder jaar een rapport. Hierin staat hoe het met de afspraken gaat. Dit rapport gaat over toegang tot hulpmiddelen. Hulpmiddelen die mensen nodig hebben om zich te verplaatsen. Zoals een rolstoel of een aangepaste auto. Maar ook een blindengeleidehond, een blindenstok of een hoortoestel. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2022

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden