Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             donderdag 11 november 2021 11:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            [ **** SPAM **** ]Nieuwsbrief November I Met o.a. Inspiratiesessie Onafhankelijke cliëntondersteuning, blogs over 'meedoen' en 'Word als adviesraad geen vinkje'

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

'Word als adviesraad geen vinkje!' Misschien wel de uitspraak die me het meest is bijgebleven uit de Hannie van Leeuwenlezing door Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, afgelopen vrijdag. Zijn lezing kunt u terugzien op ons YouTube kanaal. Ik vind het knap hoe iemand de zaal 40 minuten lang kan boeien en inspireren. Zonder papier of autocue, maar recht vanuit het hart. Gebaseerd op eigen ervaringen en persoonlijke gesprekken met burgers. Dan weet je écht waar je over praat. 

In deze nieuwsbrief verder meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning, middels een blog en een aankondiging voor een online sessie op maandag 29 november. En ook drie vragen vanuit onze leden; over de jeugdhulp, het opzetten van een website en het abonnementstarief. Hopelijk zijn er andere leden die hun kennis en ervaringen hiermee met ons willen delen. Dank alvast en veel leesplezier gewenst!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Controle contactadressen leden van de Koepel
Wekelijks sturen wij onze leden speciale ledeninformatie. Deze mailing gaat naar één (of soms twee) adres(sen) per adviesraad die lid is. Meestal is dit het mailadres van de voorzitter of secretaris. Wij sturen onze ledeninformatie bewust niet naar alle individuele leden, omdat de samenstelling van adviesraden aan mutaties onderhevig is. We willen u vragen om te controleren of onze ledeninformatie inderdaad wekelijks goed terecht komt bij uw voorzitter of secretaris. Twijfelt u hierover of zijn contactgegevens van uw voorzitter of secretaris recent gewijzigd? Neem dan contact met ons op via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Terugkijken Hannie van Leeuwenlezing 

Hoe zorg je ervoor dat inwoners tot hun recht komen? Dat ze gehoord worden? En wat is hierbij de rol die lokale advies- en cliëntenraden kunnen spelen? In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid flink op de proef wordt gesteld. Op inspirerende wijze ging Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in op deze vragen, tijdens de 9e Hannie van Leeuwenlezing, op vrijdag 5 november.

Reinier van Zutphen schetste allereerst de context waarin we ons bewegen: decentralisaties, ernstige problemen met financiën, arbeidstekorten. Wat is er nodig bij gemeenten om de inwoner toch te bereiken en te bedienen? Reinier van Zutphen: “Dit vraagt creativiteit en helderheid: inwoners moeten weten waar de gemeente voor is. En dit alles is het speelveld waarin adviesraden moeten opereren. Waarin zij een rol hebben om inwoners tot hun recht te laten komen, zich gehoord te laten voelen.” Meer lezen en/of de lezing terugkijken >>>

 

 

Vragen van leden: denkt u mee? 

Ervaringen verordening/beleid Jeugdhulp
Zijn er adviesraden die recent bezig zijn geweest met een verordening/beleid rondom de Jeugdhulp? En willen zij hun ervaringen, tips en adviezen hierover willen delen met andere leden?

Zijn er adviesraden die tips hebben om ongewenste gebruik van het abonnementstarief terug te dringen?
Een adviesraad deelt met ons dat met name het abonnementstarief er binnen hun gemeente voor zorgt dat budgetten worden overschreven. “Nu maken met name de wat "rijkere" inwoners door het abonnementstarief van €19,- per maand ook gebruik van de huishoudelijke ondersteuning, terwijl ze dat daarvoor goedkoper zelf konden regelen. De eigen bijdrage was toen inkomensafhankelijk.” De vraag is: zijn er gemeenten (adviesraden) die hier iets op gevonden hebben? Gedacht wordt bijvoorbeeld om de huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij de bijzondere bijstand. Daar geldt wel een inkomenstoets.

Webbouwer Wordpress
Een van onze leden wil gebruik maken van Wordpress voor het opzetten van een nieuwe website voor hun adviesraad. Zijn er adviesraden die goede ervaringen hebben met een bepaalde webbouwer die in Wordpress bouwt?

Uw ervaringen en tips zijn welkom via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

Gezocht: onafhankelijk cliëntondersteuners die hun verhaal willen delen
De komende maanden willen we onafhankelijke cliëntondersteuning nog beter op de kaart zetten van onze leden. O.a. door het delen van blogs van onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO's). Bent u een OCO en vindt u het leuk om uw ervaring, waar u tegenaan loopt en tips voor adviesraden te delen middels een éénmalige blog? Neem dan contact met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. U mag de blog zelf schrijven, maar we kunnen u ook interviewen en de blog zo voor u schrijven. 

 

Cliëntondersteuners Mirjam en Judith: “Cliëntondersteuning valt niet onder hulpverlening, maar het is wel dienstverlening met een gouden randje”


"Bij Zorgbelang Brabant|Zeeland zijn wij verantwoordelijk voor de Onafhankelijke Cliëntondersteuning(OCO) binnen het sociaal domein. We doen dit voor een aantal gemeenten in Noord-Brabant; ons werkgebied. Het verschil met OCO WLZ zit vooral in de diversiteit van het cliëntenaanbod. We krijgen uiteraard net zo goed te maken met cliënten met beperkingen die geholpen willen worden bij bijvoorbeeld hun zoektocht naar passende zorg of die ondersteuning zoeken bij het voeren van een keukentafelgesprek. Maar ook met mensen die op de een of andere manier zijn vastgelopen binnen de andere levensdomeinen...."
Lees hier de hele blog van onafhankelijk cliëntondersteuners Mirjam Timmermans en Judith Somers

 

 

Onze Handreikingen 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen*. Een aantal voorbeelden die wellicht van pas komen in uw werk:
Handreiking Bewustwording en passende ondersteuning voor mensen met dementie
Handreiking Adviseren kan je leren
Handreiking Samenstelling van de adviesraad


*Een deel van onze handreikingen is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Dat is één van de privileges van lidmaatschap. 

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online Informatiebijeenkomst Onafhankelijke cliëntondersteuning (maandag 29 november 19.30 uur)

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld omdat hun gemeente Koploper is binnen het Koplopersproject cliëntondersteuning*. Of juist omdat hun gemeente er nog nauwelijks mee bezig is en de adviesraad het thema wil agenderen. Daarom zullen wij het thema de komende maanden extra aandacht geven binnen onze dienstverlening.

Dit najaar organiseren we vanuit de Koepel een online informatiebijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Tijdens deze bijeenkomst delen verschillende (vooraf benaderde) adviesraden hun ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning in hun gemeente. De vragen die we deze adviesraden voorleggen tijdens deze bijeenkomst:

  • Waarom willen jullie onafhankelijke cliëntondersteuning verder/beter op de kaart zetten in uw gemeente?
  • Hoe is onafhankelijke cliëntondersteuning momenteel geregeld in uw gemeente? Wat kan er volgens u anders/beter?
  • Wat moet volgens u de rol van de gemeente zijn als het gaat om cliëntondersteuning?
  • Wat is de rol van de adviesraad in het proces van onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente. Waar konden jullie meedenken? Welke (kritische) vragen werden er gesteld?
  • Waar moet volgens u onafhankelijke cliëntondersteuning ingebed zijn/worden?
  • Is de rol van onafhankelijk cliëntondersteuner iets voor een vrijwilliger of voor een professional? En waarom?
  • Door de decentralisatie zijn er veel groepen cliënten voor wie de gemeente ondersteuning regelt. Is er voor al deze groepen onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar?

Nadien is er voor deelnemers ook de mogelijkheid om vragen te stellen of om eigen ervaringen te delen.

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Training Adviseren kan je leren (zaterdag 11 december in Utrecht)

De training 'Adviseren kan je leren' maakt al jaren deel uit van ons vaste trainingsaanbod. In 2021 hebben we de training herzien, we focussen nog meer op het uitbrengen van advies. Wat is de probleem- of vraagstelling en wat betekent dit voor het meedoen van verschillende (kwetsbare) groepen in de samenleving? Wat hebben inwoners nodig en wat betekent dit voor beleidsontwikkeling en -uitvoering? Met elkaar kijken we uitvoerig naar de bouwstenen voor een advies. Meer informatie en/of aanmelden >>>

 

Training Adviseren kan je leren in Noordwolde (zaterdag 19 februari 2022)
Let op: speciaal voor onze leden in het Noorden en Oosten van het land organiseren we op zaterdag 19 februari 2022 een fysieke training Adviseren kan je leren, in Noordwolde. U kunt zich al aanmelden via deze link >>>

 

Terugkijken Online inspiratiesessies

Een deel van onze online sessies wordt ook opgenomen. Heeft u belangstelling om een sessie terug te kijken én is uw adviesraad lid van de Koepel, stuur dan een mail aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl 

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet. O.a.:

Meedoen aan sport en bewegen gaat over zoveel meer dan gezondheid - Lilian van den Berg
Voor een project, gericht op inclusie in de sport voor mensen met een beperking, maakte ik kennis met Dean. Dean is 8 jaar oud, slechtziend en een judoka. Hij judoot om de beste te worden en in de toekomst als sporter naar de Paralympische Spelen te kunnen. Maar ook om mee te doen. Volgens hem maakt het niet uit of je blind of ziend bent. Je kunt, net als iedereen, meedoen. Meer lezen >>>

Voor mensen met een verstandelijke beperking is meedoen niet vanzelfsprekend - Mirjam de Klerk en Evelien Eggink
Meedoen in de samenleving is voor de ongeveer 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend in onze samenleving die steeds complexer wordt en waarin steeds hogere eisen aan mensen worden gesteld. Mee kunnen doen is belangrijk voor zowel de groep zelf als voor de samenleving: niet mee kunnen doen kan leiden tot minder eigenwaarde en een lagere kwaliteit van leven, maar kan ook leiden tot meer collectieve hulp en uitgaven. Meer lezen >>>

Het begint bij een slechte start in je leven - Lian Smits
“Dweilen met de kraan open. Ik heb het daar vaak over, om het belang van preventie in de jeugdzorg te onderstrepen. Dat is mijn missie: voorkomen dat kinderen en gezinnen ernstig in de problemen raken. En dat kán. De meeste problemen zie je namelijk al aankomen. Vaak is er in iemands jeugd een giftige cocktail van problemen geweest die maakt dat het risico om af te glijden groter is. Maak die cocktail inzichtelijk en pak dat aan. Gebruik big data en gebruik bestaande kennis." Meer lezen >>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Participatietools voor meer zeggenschap en betrokkenheid inwoners
Hoe versterk je de zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven zoeken naar goede antwoorden op die vraag. Movisie ontwikkelde de afgelopen jaren een breed palet aan instrumenten om dat voor elkaar te krijgen en daarmee te komen tot een effectievere aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Meer lezen >>>. En in november en december organiseert Movisie regelmatig korte online sessies (tijdens de lunchpauze) over tools voor burgerbetrokkenheid. Meer lezen en/of aanmelden >>>
Het project ‘Toegang’ van Movisie heeft ook veel aandacht voor inwonerbetrokkenheid, ook vanuit adviesraden.  Meer lezen >>>


Te gek voor woorden
Gerard Sangers schreef twee boeken vanuit ervaringsdeskundigheid van een bijstandsgerechtigde. Over een leven in schaamte en angst. “Het is vaak ook armoede, het moeten voldoen aan de onzinnige regelgeving van de Participatiewet, de macht van de ambtenaar, de onmacht van de uitkeringsgerechtigde, het gevangen zitten in het systeem, geen toekomstperspectief meer zien.” Meer lezen en/of een boek bestellen >>>

Raad van Europa: zorgen over financiële autonomie gemeenten
Eerder dit jaar heeft het congres hiervoor een periodieke monitoring uitgevoerd. De aanbevelingen gaan onder meer over enkele financiële kwesties. 
Gemeenten en provincies vervullen in vergelijking met andere Europese landen een breed scala aan taken en bevoegdheden. Hun eigen inkomstenbronnen en hun mogelijkheid om belastingen te heffen zijn echter zeer beperkt, wat betekent dat ze te afhankelijk zijn van overdrachten van de centrale overheid. De rapporteurs signaleren dat het Nederlandse lokaal bestuur momenteel zwaar onder druk staat, met name vanwege de impact van het decentralisatieproces dat in 2015 is gestart en snel is doorgevoerd. De financiële problemen bij gemeenten zijn groot. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021 en 2022

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden