Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             donderdag 14 oktober 2021 11:00

Aan:                                            rinycastelijns@planet.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief Oktober I Met o.a. Inspiratiesessies Armoede & sessie Sociale wijkteams, aanmelden Hannie van Leeuwenlezing

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

Nog een paar weken tot onze Hannie van Leeuwenlezing! Er zijn nog plekken voor mensen die fysiek aanwezig willen zijn. Dus meldt u zich daar gerust voor aan (ook voor niet-leden van de Koepel). We kijken er naar uit u weer persoonlijk te ontmoeten en te horen welke thema's er op dit moment spelen binnen uw adviesraad. 

De ene keer ontvangen we meer dan 100 deelnemers voor een (online) bijeenkomst of webinar. Maar soms ook is er 'maar' een klein groepje deelnemers. Zo ook vorige week, tijdens een online sessie over de nazorg aan ex-gedetineerden. Maar juist deze kleinere groepsgrootte maakte het mogelijk om onderling veel ervaringen te delen en om uitgebreid bij vragen stil te staan. Wat het een hele mooie en waardevolle avond maakte! Dus groot of klein gezelschap: er is ook voor ons als Koepel altijd wat te 'halen' en leren. Fijne week!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering op 5 november
Op 12 oktober jl. verstuurden wij de stukken t.b.v. onze ALV op 5 november aan het contactpersoon van uw adviesraad dat bij ons bekend is: vaak uw voorzitter of secretaris. Met het verzoek deze te delen met de rest van de adviesraad. U kunt per mail op de stukken reageren tot donderdag 22 oktober. Indien u fysiek aanwezig wilt zijn bij onze ALV, kunt u zich persoonlijk aanmelden via deze link >>>

 

Aanmelden voor de Hannie van Leeuwenlezing 
Op vrijdag 5 november vindt voor de negende keer de Hannie van Leeuwenlezing plaats. Ombudsman Reinier van Zutphen is dit jaar onze hoofdspreker. In ons contact met adviesraden horen we dat er een toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) inwoners is ten opzichte van de overheid. Reinier van Zutphen geeft zijn visie op mogelijke oorzaken hiervan en deelt wat gevolgen zijn voor gemeentes en aandachtspunten voor adviesraden. 
De lezing vindt plaats in Utrecht, van 13.30 - 15.00 uur in vergadercentrum Domstad. Er zijn nog plekken om fysiek aanwezig te zijn. Dit geldt dus ook voor niet-leden van de Koepel! U kunt zich aanmelden via deze link >>>. Ook als u online mee wilt kijken vragen we u zich aan te melden >>>.

 

 

Vragen van leden: denkt u mee? 

Voorzitter gezocht 
De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne zoeken een voorzitter regionale adviesraad Beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse eilanden. De vacature bekijken >>>


Heeft u een vraag aan collega adviesraden? Deel deze dan via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

Gezocht: onafhankelijk cliëntondersteuners die hun verhaal willen delen
De komende maanden willen we onafhankelijke cliëntondersteuning nog beter op de kaart zetten van onze leden. O.a. door het delen van blogs van onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO's). Bent u een OCO en vindt u het leuk om uw ervaring, waar u tegenaan loopt en tips voor adviesraden te delen middels een éénmalige blog? Neem dan contact met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. U mag de blog zelf schrijven, maar we kunnen u ook interviewen en de blog zo voor u schrijven. 

 

"Ik denk dat iedereen een 'vertaler' en verbinder kan gebruiken" 
Lees hier ter inspiratie de blog van onafhankelijk cliëntondersteuner Miranda van der Hout. 

 

Hulp nodig bij het het verbeteren van cliëntondersteuning in uw gemeente?
Gemeenten zijn verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te organiseren voor haar inwoners. Vaak gaat dat goed, maar niet overal en niet altijd. Ieder(in) wil lokale belangenbehartigers helpen bij het verbeteren van de cliëntondersteuning in hun gemeente en startte daarom het project OCO 1 op 1.  Ieder(in) zoekt nog een aantal lokale adviesraden die mee willen doen aan dit project. Meer lezen >>>

 

 

Onze Handreikingen 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen*. Een aantal voorbeelden die wellicht van pas komen in uw werk:
Handreiking cliënt- en inwonerparticipatie >>>
Handreiking Eenzaamheid >>>
Handreiking Mantelzorg >>>
Handreiking Schuldhulp >>>


*Een deel van onze handreikingen is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Dat is één van de privileges van lidmaatschap. 

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online inspiratiesessie: Armoede (donderdag 4 november)

Weet u wat er in uw gemeente speelt bij inwoners als het gaat om armoede en schulden? Marc Mulder en Shahrzad Nourozi (beiden Movisie) nemen u tijdens deze online inspiratiesessie mee in de ontwikkelingen op het gebied van armoede en schulden, wat daarin wel en niet werkt en wat de inzet van ervaringsdeskundigen hierbij kan betekenen. Tijdens de sessie komen deze onderdelen aan bod:

  • Hoe geeft uw gemeente vorm aan vroegsignalering als het gaat om armoede en schulden? En is de kwaliteit van de uitvoering daarvan voldoende volgens u?;
  • Het luisteren naar ervaringen van inwoners is belangrijk om te weten wat er speelt in uw gemeente. Hoe zet je ervaringsdeskundigen in om beter naar de ervaringen van inwoners te luisteren? Welke vragen komen hierbij aan bod en hoe zorg je ervoor dat deze ervaringskennis wordt benut?
  • We hebben het over schaamte en stress-sensitief werken;
  • En tenslotte praten we over de verschillende typen armoede: generatie armoede en nieuwe armoede (o.a. door corona). Wat vraagt dit van beleid, benadering en signalering?

Na de presentatie van Marc en Shahrzad is er ruimte voor het stellen van vragen en vooral ook voor het delen van ervaringen en tips vanuit uw eigen gemeente en adviesraad.

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online inspiratiesessie: sociale wijkteams (vrijdag 12 november)

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 is er veel gebeurd. De verwachtingen waren hooggespannen en gemeenten zagen de wijk- en buurtteams als dé manier om te voldoen aan de extra taken van zorg, werk en jeugdhulp die zij er door de decentralisaties bij kregen. Ondertussen zijn de teams niet meer weg te denken uit ons land. Maar wat is er van de verwachtingen terecht gekomen? Hoe is de stand van zaken rond de wijkteams, welke veranderingen hebben zij doorgemaakt en welke thema’s spelen nu? Dat zijn de vragen waar we op in gaan in deze online inspiratiesessie.

Silke van Arum (Movisie), Barbara de Groen (Vilans) en Lian Stouthard (Vilans) presenteren een beknopt overzicht van 5 jaar sociale wijkteams in Nederland, aan de hand van onderzoek van Movisie i.s.m. VWS, NJi, NCJ, Vilans en Trimbos. Ze gaan in op vormen, de positionering en de rol van wijkteams door de tijd heen. En kijken naar wat wijkteamleden belemmert en helpt bij het bereiken van hun doelen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden voor het sociale wijkteam?

Tot slot gaan we heel graag met deelnemers in gesprek. Wat is de stand van zaken in uw gemeente? Welke ontwikkelingen zijn doorgemaakt en welke inzichten zijn opgedaan?  Wat kunnen we van elkaar en van goede voorbeelden in het land kunnen leren?
Meer lezen en/of aanmelden >>>


Extra workshop Inzicht in de Wmo (donderdag 21 oktober)
Vanwege veel interesse organiseren we de online workshop Inzicht in de Wmo nog een extra keer. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

  • De bedoeling van de wet of regelgeving;
  • Wie maken er gebruik van?
  • Wie zijn betrokken bij de uitvoering ervan?

Meer informatie en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet. O.a.:

Eenzaamheid onder ouderen - Sacha van Andel
Iedereen komt er wel eens mee in aanraking: eenzaamheid. Het onprettige gevoel dat u te weinig sociale contacten hebt van goede kwaliteit. Het wordt een probleem wanneer het langere tijd aanhoudt en kan soms zelfs samenvallen met depressie. Meer lezen >>>

Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik - Nelleke Westerveld
‘Kunt u mij helpen?’, is het eerste wat de jonge vrouw aan de telefoon vraagt. ‘Mijn tante is beginnend dementerend en ze is gevallen. Haar zoon heeft haar daarom in huis genomen. Maar volgens mij plundert hij ook haar bankrekening. Hoe komt hij opeens aan een nieuwe auto?’ Meer lezen >>>

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Verkenning naar de maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven voor een betere wereld
Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Dat blijkt uit een verkenning op basis van wetenschappelijke literatuur en andere publicaties in opdracht van Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. Burgerinitiatief versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie. Miljoenen Nederlanders zetten zich actief in voor publieke belangen om de samenleving gezonder, rechtvaardiger en duurzamer te maken. Dit doen zij uit maatschappelijke betrokkenheid, zonder directe beloning of tegenprestatie. Als donateur of als vrijwilliger. Zij signaleren en agenderen problemen, nemen initiatief, komen met oplossingen en hebben impact. In deze verkenning wordt de maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven uitgebreid beschreven. Verder lezen >>>

Meer participatie in gewijzigde wet maatschappelijke regelingen
De gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen vergroot de participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen. Ook is de kaderstellende en controlerende rol van onder andere gemeenteraden versterkt. Meer lezen >>>

'Als je met 10-0 achterstand begint, is hogerop komen geen klim op een ladder. Het is een tunnel waarin je moet blijven kruipen'
Als adviseur voor de overheid stelde Tim ’S Jongers een boek samen met verhalen van mensen voor wie elke dag een strijd is om te overleven. Wat hij voor zich hield, was dat ook hij opgroeide in grote armoede en onzekerheid. En hij weet hoe moeilijk het is om daaruit te komen. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021 en 2022

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden