Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             donderdag 29 april 2021 12:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            [ **** SPAM **** ]Nieuwsbrief April I Met oa. Wat kunnen gemeenten doen om buurten en wijken te versterken & online sessie voor ambtelijk secretarissen

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Deze week sprak collega Petra van der Horst met voorzitters over hoe ze organisaties en inwoners betrekken bij hun werk. Een thema dat veel vragen opriep en waarover veel waardevolle informatie werd uitgewisseld. Graag praten we over dit thema nog eens met u verder, bijvoorbeeld tijdens één van onze online ontmoetingen. Momenten die speciaal zijn opgezet om van elkaars ervaringen te leren. Want als Koepel doen we heel veel informatie op tijdens gesprekken met leden (en met gemeentes), die we op allerlei manieren delen met leden. Maar als leden echt één op één met elkaar spreken, ontstaan toch weer andere inzichten. Dus we nodigen al onze leden van harte uit op die manier met ons én met andere leden in contact te komen!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Stukken t.b.v de voorjaars ALV
Is uw adviesraad lid van de Koepel? Dan ontving u op 28 april van ons de stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering. We hebben deze stukken via onze Nieuwsflits verstuurd naar het contactpersoon van uw adviesraad. Bij de stukken vond u ook de link om u aan te melden voor de online ledenontmoeting op 28 mei, waarin u de mogelijkheid heeft om met het bestuur en bureau van de Koepel door te praten over de stukken. 

Oproep: verordeningen en huishoudelijke reglementen
Als Koepel ondersteunen we heel graag onze leden. Op regelmatige basis krijgen we verzoeken van leden of wij verordeningen en/of huishoudelijke reglementen hebben die door andere adviesraden zijn opgesteld. Daarom vragen we onze leden hierbij om de actuele versie van hun verordening en huishoudelijke reglementen met ons te delen, ter inspiratie voor andere leden. Belangrijk om te weten: deze documenten worden alleen gedeeld op het afgeschermde gedeelte van onze website en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. U kunt uw input mailen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

 

 

Nieuwe Handreikingen online 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. De meeste zijn alleen toegankelijk voor leden. Recent is de volgende handreiking verschenen: 
Handreiking Wat kunnen gemeenten doen om buurten en wijken te versterken? 
Graag brengen we ook eerder verschenen handreikingen bij u onder de aandacht:
Handreiking Adviesraden en de participatiesamenleving
Handreiking Bereiken en betrekken van kwetsbare groepen
Handreiking Bezinning op denkbare rollen

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online uitwisselingsbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners

Als Koepelorganisatie zijn wij dagelijks in contact met adviesraden sociaal domein. Wij zien dat zij op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein geven we graag gehoor aan deze oproep. Ons doel is dat adviesraden sociaal domein goed ondersteund worden. Een ambtelijk secretaris/ondersteuner die kennis en ervaring deelt met collega’s voegt extra waarde toe aan deze ondersteuning. 

Tijdens deze online uitwisselingsbijeenkomst op dinsdag 15 juni van 10.15 - 12.30 uur staan uw eigen vraagstukken centraal. Waar loopt u tegen aan in uw werk als ambtelijk secretaris/ondersteuner? Waarover wilt u sparren met collega’s? Vooraf aan de bijeenkomst vragen we uw input, zodat we het programma hier omheen kunnen vormgeven.

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online sessie voor voorzitters: Hoe verdeel je het werk binnen de adviesraad?

Hoe verdeel en organiseer je het werk binnen je lokale advies- of cliëntenraad? Een belangrijke vraag. In eerdere sessies gaven voorzitters aan dat ze graag eens met elkaar in gesprek wilden over dit onderwerp. Hier geven we graag gehoor aan middels deze online sessie. Met elkaar wisselen we ervaringen uit: werk je met werkgroepen, met commissies of taakvelden? Of verdeel je werk en thema’s juist onder portefeuillehouders? Worden adviezen binnen de werkgroep geschreven of is de hele adviesraad hiervoor verantwoordelijk? En wat is de rol van de voorzitter: neemt deze plaats in een werkgroep, of juist niet? Deze sessie vindt plaats op vrijdag 14 mei van 10.00 - 11.30 uur. Meer informatie en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet:

Vitamine S – Paul van Lange
Mensen zijn sociale dieren. Niet alles wat u vaak hoort klopt, maar dit is waarheid als een koe.  Zonder andere mensen zouden we niet overleven. Nu denken we hierbij vaak aan een partner, familie, vrienden, of eventueel collega’s. Terecht. Goede relaties met deze mensen is sterk voorspellend ten aanzien van ons mentale en fysieke gezondheid, zelfs onze levensverwachting.  Mét anderen wordt u ouder. Meer lezen >>>

Mentale gezondheid vraagt om denken buiten de gezondheidszorg - Linda Bolier, Laura Shields-Zeeman, Els Bransen
Eigen schuld dikke bult…zo wordt nog vaak gedacht bij mentale problematiek. Het is een moeilijk doorbreekbaar vooroordeel dat mentale problemen grotendeels te wijten zijn aan het individu. Terwijl allang bekend is dat sociale omstandigheden als eenzaamheid, slechte huisvesting of bestaansonzekerheid hier vaak een belangrijke rol in spelen. Zo zien we in coronatijd dat we allemaal, zo lijkt het soms, wat melancholischer, zorgelijker en prikkelbaarder zijn geworden. Meer lezen >>>

Drempels wegnemen – Rian van de Schoot
Boem, en toen zat ik daar opeens. Lekker geschaatst, maar bij een kopje thee drinken aan de kant, ging ik onderuit. Een val met gevolgen. Een ingewikkelde breuk in mijn onderbeen die een operatie noodzakelijk maakte. Plus zes weken in de rolstoel. ‘Jij weet je ook altijd zo goed in onze doelgroep te verplaatsen’, grapten mijn collega’s. Meer lezen >>>

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Lokale raden in de media: ASD Wijk bij Duurstede
Begin april verscheen een artikel van de Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede in WijksNieuws om te laten zien wat er speelt bij inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. In gesprek met Jos Overdevest van de Adviesraad vertellen Leny van Loon en Anita Korff de Gidts over wat de Wmo doet. Meer lezen >>>
* Is uw adviesraad ook zichtbaar in (lokale) media? We vinden het leuk als u dit met ons deelt. Wellicht kunnen we het een plekje geven in onze nieuwsbrief, ter inspiratie voor andere leden. 

Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders
Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Deze bevindingen zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 van kracht wordt. Dit concluderen het SCP, WODC, RIVM en CBS in de publicatie Met beleid van start. Deze publicatie heeft als doel om factoren vast te stellen die van invloed zijn op de positie en leefsituatie van recente Syrische statushouders. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van beleid: Wat werkt of juist niet voor een goede start? Wellicht is deze publicatie ook voor uw adviesraad interessant. Meer lezen >>>

Het stigma van eenzaamheid bij jongeren
Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met ouderen. Maar iedereen voelt zich weleens eenzaam, ook jongeren. Wanneer wordt eenzaamheid voor hen een probleem en wat helpt er tegen? Meer lezen >>>

Hoe gemeenten kunnen bijdragen aan sterke gemeenschappen: een verkenning
“Whatever the problem, community is the answer”. Een quote van Margaret Wheatley, maar het zou ook een motto van het LSA kunnen zijn. Onze leden, bewonerscollectieven door het hele land, doorleven dit. Vanuit overheidsperspectief is het echter geen gegeven. Hoe zouden gemeenten bij kunnen dragen aan veerkrachtige gemeenschappen, daar hebben we een verkenning over geschreven. Meer lezen >>>

Werken aan weerbaarheid van individuen en gemeenschappen
In Nederland kennen we meerdere interventies voor het versterken van weerbaarheid en veerkracht. Welke zijn dat? Hoe effectief zijn ze? Wat zijn de werkzame elementen en wat is de theoretische onderbouwing? Dit lees je het in het rapport ‘Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen’, geschreven door Movisie in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden