Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             donderdag 18 februari 2021 12:15

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief Februari I Met oa. Handreiking eenzaamheid, extra training voor beginnende adviesraadsleden en creatief jaarverslag

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Wat was het een mooie avond dinsdag. We organiseerden een webinar over Beschermd wonen en maatschappelijke opvang en meer dan 100 mensen schreven zich in. Het verhaal van spreker Thijs Honig was inspirerend, zo lieten meerdere deelnemers ons na afloop weten. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen! We zullen dit jaar nog meer webinars aanbieden waarin we het hebben over samenleven en inclusiviteit in de wijk. Over hoe dit is voor statushouders en mantelzorgers van mensen met een psychische beperking. Houd onze website en deze nieuwsbrief in de gaten voor data. En samen met Movisie en Vilans organiseren we dit jaar meerdere online inspiratiesessies over thema's die aansluiten bij eerder verschenen handreikingen. Kortom: genoeg mogelijkheden elkaar online te 'ontmoeten'. En dan hopelijk later dit jaar weer fysiek, wel zo fijn ook! 

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Belangrijk: Bent u lid? Ontvangt u onze ledeninformatie?
Als Koepel versturen we nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. De nieuwsflitsen gaan alleen naar onze leden. Dat is één van de privileges van ons lidmaatschap. Per adviesraad hebben we meestal één contactpersoon, die persoon ontvangt de nieuwsflits. Met het verzoek deze door te sturen naar collega adviesraadsleden. Vaak is dit contactpersoon de secretaris of voorzitter. Is uw adviesraad lid van de Koepel? Dan vragen we u te controleren of onze nieuwflits (met ledeninformatie) goed terecht komt binnen uw adviesraad. Heeft u hierover twijfel, of zijn de contactgegevens van uw voorzitter of secretaris recent veranderd? Stuur u dan een mail naar secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Samen met u kijken we dan naar welk contactadres onze ledeninformatie gaat en of deze gegevens nog kloppen.

Poll: Welke thema's wilt u zien tijdens online inspiratiesessies? 
In 2020 maakten wij in samenwerking met Movisie en Vilans zeven handreikingen over thema’s die aansluiten bij het werk van lokale advies- en cliëntenraden. Bij twee thema’s (eenzaamheid en dementie) boden we eind 2020 online inspiratiesessies. Dit jaar willen we ook een aantal online inspiratiesessies aanbieden, waarbij we thema’s uitdiepen. Middels deze poll krijgen we graag inzicht in welke thema’s u het liefst terug ziet tijdens online inspiratiesessies. Daarnaast is er ook ruimte om zelf een thema in te brengen. Hopelijk wilt u de poll voor ons invullen, het duurt maximaal 10 minuten. Alvast dank!

Succesvol webinar Beschermd wonen en maatschappelijke omvang
Op dinsdag 16 februari 2021 verzorgde Thijs Honig voor de Koepel een webinar over Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Een inspirerende avond met positieve reacties van deelnemers achteraf. De presentatie van Thijs Honig en de vragenronde na afloop is opgenomen, u kunt het terugkijken via deze link.

 

Creatief jaarverslag

De Adviesraad Sociaal Domein Renkum deelde een prachtig jaarverslag met ons: niet als geschreven document, maar als een infographic. In één oogopslag wordt duidelijk wie lid is van de adviesraad, wat belangrijke thema's waren in 2020, welke adviezen er werden uitgebracht en hoe ze hun adviesfunctie hebben versterkt. De infographic werd gemaakt door Karina Dimitriu. 

Toegankelijke websites
Eén van onze leden vroeg informatie over hoe zij de website van hun adviesraad zo toegankelijk mogelijk konden maken. We kunnen ons voorstellen dat meer adviesraden deze vraag hebben. Daarnaast kunt u als adviesraad aanjager zijn als het gaat om de toegankelijkheid van de website van uw gemeente. Iederin maakte er deze handige toolkit over. 

 

 

 

Leden delen informatie: regionale samenwerking
De voorzitter van de Adviesraad sociaal domein Krimpen aan den IJssel liet ons weten dat ze gebruik hebben gemaakt van onze handreiking over regionale samenwerking. Hij gaf daarop een nuttige aanvulling die we graag met andere leden delen: "Het gaat om de complexe situatie die ontstaat wanneer meer gemeenten samenwerken in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De adviesraden van elk van die gemeenten staan dan op afstand en gemakkelijk ontstaat een situatie waarbij zij het nakijken hebben. Omdat ditzelfde ook geldt voor de gemeenteraden, ontstaat er bij uitvoering van een wet door een GR gemakkelijk een situatie zonder afdoende democratische controle of adviezen.
Wij hebben daar in onze regio geprobeerd een oplossing voor te vinden. Die is vermeld in bijgevoegde werkafspraken."

 

Handreikingen uitgelicht! 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. De meeste zijn alleen toegankelijk voor leden. Graag lichten we er een paar uit voor u: 
Rapport Burgerschapsstijlen: hoe kijken verschillende typen inwoners naar de samenleving, de overheid en het leven? 
Infographic Adviesraden sociaal domein: met wie heeft u te maken en waar liggen ieders verantwoordelijkheden?

 

Nieuw: Handreiking Eenzaamheid
In deze handreiking bespreken we de verschillende vormen van eenzaamheid en mogelijke oorzaken. Verder leest u over de aanpak gericht op het voorkomen van eenzaamheid en over actuele ontwikkelingen en vraagstukken. Ten slotte vindt u in deze handreiking 6 relevante vragen voor adviesraden en gemeenten. 

Deze handreiking is opgesteld door Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi) in samenwerking met Vilans (Inge Redeker en Marjolein de Meijer). Eindredactie: Koepel Adviesraden Sociaal Domein (najaar 2020). 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online themaworkshops 'Denken vanuit de inwoner' 

Er gebeurt van alles in onze samenleving. Mede door het coronavirus worden vraagstukken binnen het sociaal domein vergroot en/of versneld. Het inwonersperspectief binnen brengen bij de gemeente is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Hierbij is het noodzakelijk om echt te denken vanuit die inwoner. Wat speelt er in zijn/haar belevingswereld? Wat zijn zorgen? Wat zijn vragen?

Al langer bieden we vanuit de Koepel de workshop ‘Denken vanuit de inwoner’ aan. Nieuw zijn onze themagerichte online workshops ‘Denken vanuit de inwoner’, waarbij de volgende thema’s aan bod komen:
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema armoede
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema jeugd
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema eenzaamheid

Het betreft een online workshop op maat; dus speciaal toegespitst op uw eigen adviesraad. U kiest zelf met welk thema u aan de slag wilt: armoede, jeugd of eenzaamheid. We werken aan bouwstenen voor een ongevraagd advies. Dit kan aan de hand van bestaande stukken (beleidsstukken, kadernota’s). Maar vooral bekijken we de thema’s armoede, jeugd of eenzaamheid vanuit de ogen van de inwoners binnen uw gemeente. Wie heeft met dit thema te maken en wat betekent dit voor zijn/haar leven? Wat zijn vragen, zorgen of ideeën? En wat betekent corona voor mensen die met dit thema te maken hebben?

Met al deze input gaan we samen aan de slag; om vaardig te worden in het denken vanuit inwoners en om zo tot bouwstenen te komen voor een (on)gevraagd advies.

Meer lezen en/of een workshop aanvragen >>>

 

Online training voor beginnende adviesraadsleden: zaterdag 1 mei

Er is erg veel belangstelling voor onze online training voor beginnende adviesraadsleden. De trainingen in maart en april zijn vol, maar er is nog een aantal plekken op zaterdag 1 mei. De training duurt van 10.00 - 16.00 uur (met van 12.00 - 13.30 uur een lunchpauze). 
Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online training Adviseren in tijden van corona: zaterdag 6 maart 

Op zaterdag 6 maart van 10.30 - 13.30 uur bieden we de online training Adviseren in tijden van corona aan. 

  • We kijken met elkaar naar de gevolgen van corona(maatregelen) in de samenleving;
  • We delen wat corona 'doet' binnen uw gemeente en voor/binnen uw adviesraad;
  • Samen onderscheiden we (kwetsbare) groepen die (in het bijzonder) getroffen worden door corona(maatregelen). Wie zijn dit en wat hebben zij nodig?
  • Wat is daarbij de rol voor de gemeenschap? En voor de gemeente? 
  • Wat doet corona en de maatregelen met het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid?
  • Tenslotte gaan we met elkaar aan de slag met een praktijkcasus om te komen tot een advies aan de gemeente. 
    Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet:

De waarde van een goede evaluatie tussen adviesraad en gemeente – Petra van der Horst

Zelfhulp: de blinde vlek in het sociale domein? – Dr. Ir. Rick Kwekkeboom

De vijf wijze lessen uit de hobbelige weg richting aardgasloze wijken – Ellen Oomen

Zo betrekt u jongeren bij het samen omgaan met corona – Willeke van Sleeuwen

Vraagverlegenheid doorbreek je niet – Lilian Linders

Adviseren over waarop de gemeente kan sturen – Nils Nijdam

Een inclusieve wijk: (g)een vanzelfsprekendheid – Suzan Oudejans en Sarita Sanches

 

 

Blog uitgelicht: Door omdenken haal je meer rendement uit je online bijeenkomst met veel deelnemers

Elkaar online ontmoeten is momenteel de enige manier om met meerdere mensen tegelijk ideeën en meningen te bespreken en/of over te besluiten. Het valt Frans van Rheenen op dat daarbij vaak de aanpak van de oorspronkelijke fysieke bijeenkomst één op één wordt gekopieerd naar een online omgeving. Frans: "Dat lukt als iemand een lezing of presentatie geeft. Maar als er behoefte is aan ‘echte’ interactie met dezelfde grote groep geïnteresseerden, dan wordt het een stuk lastiger." Blog verder lezen >>>

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Focusbrieven 2021 Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland stelde ook dit jaar weer focusbrieven samen, voor gemeenten en zorgverzekeraars. In beide brieven staan 5 punten om mee aan de slag te gaan om dementievriendelijker te worden.

Geen knoet erover, maar perspectief bieden
De pandemie heeft grote gevolgen voor het fysieke en mentale welbevinden van Nederlanders. Vooral jongeren hebben last van angst en stressgevoelens. Dit blijkt uit drie internetenquêtes uitgevoerd in maart, juli en november 2020 door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit en de Haagse Hogeschool. Om rebellerende jongeren in te tomen, is het beter om hen perspectief te bieden in plaats van de knoet te hanteren. Meer lezen >>>

De buurt als medicijn tegen waardeloosheidspijn
Meer dan duizend bewoners en buurtprofessionals online bij elkaar brengen om te leren over wijkaanpakken in het verleden, anno nu en in de toekomst. Een dag met veel praktische workshops en verdiepende gesprekken over de kansen van werken met de buurten en wijken als uitvalsbasis. We hebben de hoogtepunten op een rij gezet. Dit was de Dag van de Buurt 2021. Meer lezen >>>

Anders kijken, denken en doen in het sociaal domein
Ze schreven allebei een boek over hoe een andere manier van kijken, denken en doen nodig is in het sociaal domein. De opvattingen van Janny Bakker-Klein, bestuurder bij Movisie en Evelien Meester, manager bij Stimulansz over hoe het anders kan, lopen behoorlijk parallel. ‘We hebben in Nederland last van een enorme controledrang.’ Op 4 maart werken beiden mee aan de bijeenkomst ‘Anders kijken, anders doen’, met als hoofdgast politicus Pieter Omtzigt. Meer lezen >>>

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard
Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden