Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             donderdag 21 januari 2021 9:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief Januari I Met oa. Delen van jaarplannen, Nieuwe Koplopergemeenten & Training Adviseren kan je leren

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Ik kan me voorstellen dat er heel wat op je af komt als je net begint als adviesraadslid. Want hoe verloopt de interne samenwerking binnen de raad? Hoe adviseer je de gemeente? Hoe haal je signalen op in je netwerk? En hoe vertaal je die signalen naar een advies? Afgelopen vrijdag ontvingen wij 16 beginnende adviesraadsleden voor een online training. Om hen te scholen over hun adviesraadswerk, maar ook om onderling ervaringen uit te wisselen. Het is heel leuk om het enthousiasme en de gedrevenheid van deze nieuwe leden te zien. Dat belooft veel goeds voor het nieuwe jaar! 

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Nieuwe inloggegevens voor leden
Leden van de Koepel hebben een aantal privileges op onze website. Zo hebben alleen leden toegang tot onze handreikingen*, themadossiers en het afgeschermde gedeelte van onze website. Jaarlijks passen wij de algemene inloggegevens voor leden aan, vanwege mutaties in ons ledenbestand. Vorige week zijn de nieuwe inloggegevens gemaild aan het contactpersoon van uw adviesraad dat bij ons bekend is: meestal uw voorzitter of secretaris. Vraag dus bij hem/haar na wat de nieuwe inloggegevens zijn. Problemen met inloggen? Neem dan contact met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.
*Enkele handreikingen, die we gemaakt hebben samen met partners als Movisie en Vilans, zijn voor iedereen toegankelijk.


Deelt u uw jaarplan of jaarverslag met andere leden?
Vanuit de Koepel proberen we onderlinge uitwisseling van kennis en informatie tussen onze leden zoveel mogelijk te faciliteren. Daarom delen we ook dit jaar weer jaarverslagen 2020 en jaarplannen 2021 op het Afgeschermde gedeelte van onze website. Mogelijk kan het jaarplan van een andere adviesraad uw raad inspireren. Of is het voor de ene adviesraad heel waardevol om te zien hoe een andere raad het jaar 'verslaat' in een jaarverslag. 
Wilt u uw jaarverslag of jaarplan met ons delen, zodat andere adviesraden mee kunnen kijken? Mailt u ze dan naar communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. We plaatsen deze vervolgens op het Afgeschermde gedeelte van onze website; alleen toegankelijk voor leden van de Koepel ASD.

 

Aanmeldingen gestart nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wilt u in uw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Meld uw gemeente of regio uiterlijk 7 februari 2021 aan als één van de nieuwe koplopers! Meer lezen >>>

 

 

Online themadossiers
Onze online ladekast maakte begin dit jaar plaats voor themadossiers.  Een lijst met meer dan 50 thema's die relevant zijn voor lokale advies- en cliëntenraden. Zoals cliëntenparticipatie, eenzaamheid, vrijwillige inzet en inkoop. Onder ieder thema vinden leden* documenten, linkjes en/of dossiers van onze samenwerkingspartners of door onszelf vervaardigd. Achter het thema Adviesraden vindt u concrete en praktische informatie die uw werk als adviesraadslid makkelijker maken. 
*Onze themadossiers zijn alleen toegankelijk voor leden van de Koepel

 

 

Handreikingen uitgelicht! 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. De meeste zijn alleen toegankelijk voor leden. Graag lichten we er een paar uit voor u: 
Handreiking Bezinning op denkbare rollen
Handreiking Domeinoverstijgende problematiek 
Handreiking Vraagstukken in de wijk

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online themaworkshops 'Denken vanuit de inwoner' 

Er gebeurt van alles in onze samenleving. Mede door het coronavirus worden vraagstukken binnen het sociaal domein vergroot en/of versneld. Het inwonersperspectief binnen brengen bij de gemeente is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Hierbij is het noodzakelijk om echt te denken vanuit die inwoner. Wat speelt er in zijn/haar belevingswereld? Wat zijn zorgen? Wat zijn vragen?

Al langer bieden we vanuit de Koepel de workshop ‘Denken vanuit de inwoner’ aan. Nieuw zijn onze themagerichte online workshops ‘Denken vanuit de inwoner’, waarbij de volgende thema’s aan bod komen:
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema armoede
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema jeugd
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema eenzaamheid

Het betreft een online workshop op maat; dus speciaal toegespitst op uw eigen adviesraad. U kiest zelf met welk thema u aan de slag wilt: armoede, jeugd of eenzaamheid. We werken aan bouwstenen voor een ongevraagd advies. Dit kan aan de hand van bestaande stukken (beleidsstukken, kadernota’s). Maar vooral bekijken we de thema’s armoede, jeugd of eenzaamheid vanuit de ogen van de inwoners binnen uw gemeente. Wie heeft met dit thema te maken en wat betekent dit voor zijn/haar leven? Wat zijn vragen, zorgen of ideeën? En wat betekent corona voor mensen die met dit thema te maken hebben?

Met al deze input gaan we samen aan de slag; om vaardig te worden in het denken vanuit inwoners en om zo tot bouwstenen te komen voor een (on)gevraagd advies.

Meer lezen en/of een workshop aanvragen >>>

 

Online training voor beginnende adviesraadsleden

We merken dat met name nieuwe adviesraadsleden het soms lastig vinden om invulling te geven aan hun rol. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Daarom hebben we een training ontwikkeld waarbij we beginnende adviesraadsleden op weg helpen. Tijdens deze praktische, online training gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden;
  • Wat houdt het in om lid te zijn van een adviesraad?;
  • Waar haal je je informatie vandaan?;
  • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?;
  • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?;
  • Hoe geef je invulling aan je adviesfunctie?

Er is nog plek op zaterdag 10 april 2021. We bieden deze training online aan via Zoom. Deelnemers ontvangen een handleiding voor het gebruik van deze videotool. De training is praktisch en inhoudelijk van aard en bevat vooral concrete tips over het invullen van de adviesrol. Vragen van leden proberen we zo veel mogelijk te behandelen gedurende de training.
Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

En verder op de Agenda:
Zaterdag 23 januari Online Training Adviseren in tijden van corona
Maandag 8 februari Online Ledenontmoeting
Dinsdag 16 februari Webinar Beschermd wonen en maatschappelijke opvang: aansluiten in de wijk 

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet:

Samenwerking in Deventer dringt GGZ-wachttijden terug - Lori van Egmond
Het lukt Ron vandaag amper om zijn bed uit te komen. Zijn relatie is uit gegaan en daarbovenop heeft hij onverwacht zijn baan verloren. Zijn wereld stort in en nare herinneringen uit het verleden beginnen weer op te spelen. Ron weet dat hij nu hulp moet zoeken en gaat naar zijn huisarts. Hij ervaart opluchting wanneer hij daar zit, vanaf nu gaat het beter worden. Helaas! Hij krijgt te horen dat de wachttijd voor behandeling 4 maanden is.

Uitsluiting en discriminatie: ook daar gaat inclusie over - Ceronne Kastelein
De afgelopen jaren ben ik volop bezig geweest met het thema inclusie. De vraag ‘Hoe maak je een gemeente en gemeentelijk beleid zo inclusief mogelijk?’ is hierin vaak leidend geweest. Bij het werken aan inclusie is er een focus het positieve: iedereen kan meedoen, mag meedoen, hoort erbij. Maar het is me heel erg duidelijk geworden dat het ook belangrijk om juist de uitsluiting die mensen ervaren in beeld te hebben.

Menselijke waarde mag niet ondersneeuwen – Leonard Geluk
De meest kwetsbare mensen worden door de overheid het slechtst geholpen. Dit is een les die we uit de toeslagenaffaire kunnen trekken. Voor bestuurders is dat frustrerend. Wij willen een betrokken overheid zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. En toch lukt dat vaak niet.

Dak en thuisloos na ‘coming-out’: betere ondersteuning is nodig – Simon Timmerman
Voor velen is een ‘coming out’ nog altijd spannend. Dat was het voor mij ook. Toen ik als 18-jarige aan mijn ouders vertelde dat ik ‘op mannen viel’, stond ik te trillen op mijn benen. Geen seconde bedacht ik me dat deze boodschap ook zou kunnen betekenen dat ik mijn koffers zou moeten pakken. Helaas is dat voor sommige jongeren de realiteit. Nederland telt momenteel zo’n 1000 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Deze jongeren hebben betere ondersteuning nodig.

Gezond en gelukkig ouder worden in de wijkSjef van der Klein, Jenny Zwijnenburg en Mariël van Pelt
Er komen steeds meer ouderen in onze samenleving. Deze ouderen worden ook steeds ouder. Dat is geen nieuws. De dubbele vergrijzing blijft echter een belangrijk en actueel vraagstuk dat steeds urgenter wordt, juist omdat die deze urgentie soms uit het oog verloren wordt. 

De jeugdigheid van alle generaties kan ons uit de crises halen – Aart Bontekoning
De multi-crises waar we inzitten roepen op tot nieuwe generaties oplossingen. Maar hoe doe je dat als in jouw (gemeentelijke) organisatie de oudere generaties groter zijn dan de jongste? Kan dat wel? Zeker! Een generatieperspectief maakt verrassende mogelijkheden zichtbaar. Het vraagt een manier van veranderen die werkenergie opwekt.

 

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Publicatie Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk: ‘Als je wel wat hulp kunt gebruiken’  
Een mooi stukje PR voor de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk. Onlangs verscheen er een interview met duovoorzitter Hans van Dongen in magazine Leef! “Als je je huis niet meer zelf kunt schoonmaken. Als lopen steeds lastiger wordt. Als je geen eigen vervoer hebt en het openbaar vervoer geen optie is. Als je de trap niet meer opkomt. Als je als jongere of oudere hulp nodig hebt. Er zijn allerlei situaties waardoor je in de problemen kunt komen. De Gemeente Noordwijk kan dan helpen. Hans van Dongen van de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk legt uit wat de gemeente voor Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers kan betekenen.”

 

Vijf valkuilen bij het werven van vrijwilligers
Alles hebben jullie al geprobeerd. Maar al die tips en adviezen over vrijwilligers werven, bij jullie werken ze gewoon niet. Denk je dat echt? Of is er iets anders aan de hand?
Volgens schattingen van het CBS doet bijna de helft van alle Nederlanders vrijwilligerswerk. En dan zou er niemand interesse hebben in een functie bij jouw organisatie? “Onzin, ik geloof er niets van”, zegt Jolanda van Dijk, adviseur organisatieontwikkeling. “Met zoveel potentiële vrijwilligers moeten er toch voor iedere organisatie mensen te vinden zijn?” Meer lezen >>>

Hulpvragende burger kan niks met vijf verschillende integrale plannen
Samenwerken is een noodzakelijk kwaad. We praten veel over de voordelen ervan, maar feitelijk kost het veel tijd en moeite. Toch is samenwerken soms heel hard nodig. Burgers in kwetsbare posities raken in het doolhof van het sociaal domein de weg kwijt. Alleen samenwerking tussen de professionals met één regievoerder kan dit voorkomen. Meer lezen >>>

Jongerenparticipatie in coronatijd urgenter dan ooit
De coronacrisis treft jongeren hard. De eenzaamheid slaat bij hen erger toe dan bij andere groepen. Op landelijk en lokaal niveau wordt de urgentie van jongerenparticipatie steeds meer erkend. Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) organiseerden in december een dialoogtafel om initiatieven en ervaringen te delen. De experts zien ook nu kansen voor het verduurzamen van jongerenparticipatie. Meer lezen >>>

Welzijnsorganisatie moet in opdracht van de buurt werken
De impact van de coronacrisis op de samenleving wordt steeds duidelijker en komt het hardst aan in wijken die kampen met eenzaamheid, slechte woonsituatie en gezondheid, armoede of onvoldoende arbeidsmarktperspectief. Het zijn de wijken waar de leefbaarheid al langere tijd onder druk staat. Als we de wijken niet te hulp schieten, staan we op het punt om veel te verliezen. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden