Copy

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Afgelopen week hadden we weer voor het eerst een fysieke training met open inschrijving voor leden en daarnaast één voor beleidsmedewerkers. En wat was het fijn om elkaar - na heel wat maanden - weer face-to-face te ontmoeten. Om elkaar écht in de ogen te kunnen kijken, om lichaamstaal mee te kunnen nemen in de communicatie met elkaar. 

We hebben het afgelopen half jaar ervaren dat elkaar online ontmoeten ook heel praktisch en tijdbesparend kan zijn. Maar toch: een echt ontmoeting wint het - wat mij betreft - in veel gevallen van online contact. 

Gelukkig mogen we offline en online contact de komende tijd met elkaar combineren. Zo ontmoeten we u graag online op 6 oktober, tijdens de webinar 'Dementie in de wijk'.  En op zaterdag 19 december is dan weer een face-to-face ontmoeting mogelijk, tijdens de training 'Adviseren kan je leren'. 
On- of offline: Kiest u vooral wat voor uzelf goed voelt!


Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

Online landelijk congres 5 jaar cliëntondersteuning: leren en innoveren
Op dinsdag 29 september organiseert Movisie met partners VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, en het ministerie van VWS het landelijke congres: 5 jaar cliëntondersteuning, leren en innoveren. Het congres vindt dit jaar online plaats en staat in het teken van bewezen voorbeelden en echte innovatie!
Tijdens het congres staan de twee programmalijnen ‘wat werkt’ en ‘innoveren’ centraal. We zenden uit via een live stream vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort. In de sfeer van DWDD spreekt dagvoorzitter Evert van Rest met Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS en andere inspirerende gasten die hun sporen bewezen hebben op deze thema’s. En bij de afsluiting wacht ons een sprankelend gedicht van onze eigen huisdichter. Maar achterover leunen is er niet helemaal bij: jij gaat zelf ook aan de slag. Uit acht verdiepende sessies kies je er twee waarin je wordt geïnformeerd, geïnspireerd of uitgedaagd.
Meer lezen en aanmelden >>>


Reflectie op problemen/moeilijkheden
Bijna wekelijks vraagt er wel een adviesraad een training op maat bij ons aan: een training die is toegesneden op de concrete situatie en vraag van uw raad, of collectief van raden in één geografisch erkende regio. We ervaren steeds vaker dat een training op maat ook heel effectief is als leden van de adviesraad het gevoel hebben dat de adviesraad niet goed functioneert. Of dat de relatie met de gemeente niet lekker loopt. Of dat ze het werk van de adviesraad te weinig effect sorteert. In deze gevallen is de training op maat een vorm van reflectie, onder leiding van de Koepel. Waarbij we samen kijken: wat zijn de oorzaken van deze problemen en welke acties kan de adviesraad ondernemen?

Online themadossiers
Onze online ladekast maakte begin dit jaar plaats voor themadossiers.  Een lijst met meer dan 50 thema's die relevant zijn voor lokale advies- en cliëntenraden. Zoals cliëntenparticipatie, eenzaamheid, vrijwillige inzet en inkoop. Onder ieder thema vinden leden* documenten, linkjes en/of dossiers van onze samenwerkingspartners of door onszelf vervaardigd. Achter het thema Adviesraden vindt u concrete en praktische informatie die uw werk als adviesraadslid makkelijker maken. 
*Onze themadossiers zijn alleen toegankelijk voor leden van de Koepel

Nieuwe handreikingen Koepel 

Recent verschenen er weer twee nieuwe handreikingen online*

Handreiking Integraliteit in het sociaal domein
Handreiking De toezichtfunctie in het kwaliteitsbeleid van gemeenten: Hoe kunnen adviesraden sociaal domein het bevorderen?

*Onze handreikingen staan op het afgeschermde gedeelte van onze website en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen. 

Handreiking processtappen Cliëntenondersteuning
Movisie maakte recent deze handreiking rondom de processtappen bij het versterken van clientondersteuning. Handig voor de nieuwe Koplopers Cliëntenondersteuning, maar ook voor gemeenten, aanbieders clientondersteuning of inwoners/cliënten die met het versterken van clientondersteuning aan de slag willen gaan.

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

Inspiratiebijeenkomst voor voorzitters van adviesraden

Het voorzitterschap brengt ongetwijfeld vraagstukken met zich mee. In de eerste plaats omdat het sociaal domein heel breed is en er dus veel diverse thema’s ‘op het bordje’ van de adviesraad terecht kunnen komen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat een adviesraad vaak bestaat uit een gemêleerde groep leden met verschillende achtergronden. Hierdoor is het soms een heel proces om tot concrete adviezen te komen. Ook omdat adviseren niet iets is wat deze leden dagelijks doen of waar ze veel ervaring mee hebben. Tenslotte opereer je als adviesraad in een complexe context waar je te maken hebt met wethouders, beleidsmedewerkers en gemeenteraad.

In deze inspiratiebijeenkomst op vrijdag 9 oktober gaan we kijken naar al deze verschillende facetten van het werk. Meer lezen en/of aanmelden >>>

Online ledenontmoetingen

Omdat fysiek samenkomen in tijden van corona minder makkelijk is, hebben we de afgelopen maanden drie online ontmoetingen voor leden georganiseerd. Steeds waren er adviesraden uit heel Nederland aanwezig. Het was (ook voor ons) ontzettend leuk en inspirerend om elkaars ervaringen te horen; met name over corona en kwetsbare inwoners. Met elkaar hebben we verder gesproken over verwachtingen van inwoners richting de overheid, over individuele en collectieve voorzieningen en over verantwoordelijkheden van gemeente én gemeenschap.
We hebben de komende maanden nog twee online ontmoetingen ingepland. We nodigen onze leden van harte uit zich hiervoor aan te melden!
De volgende online ledenontmoetingen zijn gepland op:
Maandag 28 september van 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 13 oktober van 19.00 – 20.30 uur
Meer informatie en aanmelden >>>


Training 'Adviseren kan je leren'
Als Koepelorganisatie zijn we wekelijks in contact met adviesraden én met gemeenten. We hebben hierdoor veel kennis en toepasbare informatie als het gaat om ‘adviseren’. Daarom bieden we de praktische training ‘Adviseren kan je leren’ aan. Waarbij we ingaan op de volgende onderwerpen:
  • Bedoeling, intentie en toegevoegde waarde van de adviesraad;
  • Drie soorten advies: gevraagd, ongevraagd en consultfunctie;
  • Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan?
  • Op welke terreinen kan je als adviesraad adviseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat het inwonersperspectief centraal staat in het advies?
  • Waar haal je je informatie vandaan?
  • Wat is de rol van de voorzitter en van leden (in werkgroepen) bij het geven van advies?
De eerstvolgende training vindt plaats op zaterdag 19 december van 10.00 - 15.30 uur in Utrecht. Meer lezen en aanmelden >>>

Blogs

We hebben de afgelopen weken een heleboel nieuws blogs online gezet:

Voorkom uitval:  het leven van een inburgeraar bestaat uit meer dan taal en werk – Catelijne Mittendorff
“Hoe kan ik mijn kinderen hier heen halen? Als ik naar school ga denk ik steeds aan mijn kinderen. Daardoor let ik soms niet op en begrijp ik niet wat de docent zegt. Een leven met zoveel zorgen is lastig te verdragen.”

De oudere bestaat niet - Daan Duppen en Veerle Baert
Ageism is een sociale constructie die ouderen systematisch op een stereotype en negatieve manier portretteert. Een Nederlands woord voor ageism bestaat niet. Vaak wordt er verwezen naar leeftijdsdiscriminatie, maar ageism omvat ook het stereotype denken over mensen op basis van leeftijd en de vooroordelen die we hebben over een bepaalde leeftijdsgroep.

Digitale inhaalslag: de ervaring van migrantenouderen - Nina Conkova
We leven in een wereld die in rap tempo digitaliseert, en het is voor velen niet gemakkelijk om dit tempo bij te houden. Zoals voor senioren die laaggeletterd zijn, de Nederlandse taal niet beheersen en/of een lagere sociaaleconomische status hebben, zoals velen van de zogenoemde ‘eerste generatie gastarbeiders’ en hun vrouwen.

Waardevolle zorg en ondersteuning – Marthijn Laterveer
In de coronatijd zijn er honderden heel verdrietige verhalen binnengekomen bij LOC. Mensen die 60 jaar getrouwd zijn en elkaar niet meer mochten zien. Omdat de deuren van het verpleeghuis gesloten waren. Kinderen die door die sluiting niet meer de dagelijkse verzorging van hun ouders mochten doen. Zij zagen hoe hun ouder ondanks alle zorg van hulpverleners achteruit ging.

Sociale kwaliteit als houvast – Lisbeth Verharen
De sociale basis van een wijk of dorp bestaat uit formele voorzieningen én de vrijwillige inzet van inwoners.  Ik ben onder de indruk van wat de sociale basis sinds het uitbreken van Corona op allerlei plaatsen te weeg wist te brengen. Tegelijkertijd maak ik me zorgen over de sociale basis. Hoe duurzaam zijn de initiatieven die nu ontstaan?

Niets voor ons zonder ons: week van de (digitale) toegankelijkheid – Riemie van Dijk
In de week van de toegankelijkheid van 4 t/m 9 oktober publiceren we twee ervaringsverhalen in de krant die maandelijks huis-aan-huis verspreid wordt, samen met een oproep aan mensen om ook hùn ervaringsverhaal te delen. Idee is om verhalen van diverse doelgroepen op te halen over digitale toegankelijkheid en deze te bundelen in een tijdschrift. Daarna kan de Adviesraad de verzamelde verhalen ‘duiden’/betekenis geven. 
Bloggers gezocht!
We zijn altijd op zoek naar mensen die hun kennis en ervaring rondom thema's binnen het sociaal domein willen delen middels een blog. Dus heeft u een mooi verhaal dat u wilt delen met onze leden, stuur dan een mail aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. U ontvangt van ons praktische informatie over onze blogs en ook helpen we u graag bij eventuele redactie van de tekst. 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

Sociaal beleid maken met burgers blijkt in de praktijk nog lastig

De huidige participatiesamenleving vraagt een actieve bijdrage van de burger. Daarmee is het ook vanzelfsprekend geworden dat burgers kunnen meepraten over de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid.  45% van de inwoners van Fryslân geeft aan dat zij graag door hun gemeente betrokken wil worden bij de ontwikkeling van beleid. De meeste burger- en cliëntraden willen vooral vanuit inwonersperspectief een bijdrage leveren aan het verbeteren van sociaal beleid en de uitvoering van dat beleid. De adviesraden vinden het belangrijk om als gelijkwaardige adviespartner in alle fasen van beleidsontwikkeling mee te denken, dus ook in de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende fase. Meer lezen >>>

Is de website van uw gemeente toegankelijk?
Vanaf 23 september is dat eenvoudig te controleren. Dan moet namelijk élke gemeente een toegankelijkheidsverklaring op de website publiceren. En moeten gemeenten aantonen dat ze werken aan de webtoegankelijkheid. Meer lezen >>>

 
Op deze vier plekken hebben burgers écht invloed
Als het aan u lag, had KLM of Booking.com dan miljarden euro’s aan steun gekregen? Waarschijnlijk niet. Dat is precies de gedachte achter een ‘burgerraad’, waarin ook jij over beleid (en geld!) mag meebeslissen. Op deze vier plekken lopen ze daarmee voorop. Meer lezen >>>
 
Meten is weten in het sociaal domein
De decentralisaties in het sociaal domein moesten leiden tot betere ondersteuning dichterbij de inwoner en daarmee ook een goedkopere uitvoering. De ambitie tot transformatie heeft ertoe geleid dat gemeenten anders gingen werken en creatieve en innovatieve oplossingen bedachten. Nu staan ze voor de stap van doorontwikkeling. Platform31 wil de kennis en initiatieven graag samen met gemeenten verder brengen en uitbreiden. We spreken Remco van Eijkel van het CPB over de ontwikkeling naar meer ondersteuning via algemene voorzieningen in het sociaal domein. Meer lezen >>>
 
Je hoort erbij! (podcast tip!)
Karin van Dam: “Deze zomer luister ik naar een podcast Eenzaamheid onder jongeren, waarin jongeren vertellen hoe zij eenzaamheid ervaren, waar ze tegen aan lopen en hoe zij er mee om hebben leren gaan. Experts van welzijnsorganisaties en onderzoekers komen ook aan bod in deze podcast.” Meer lezen >>>
 
White paper wetsvoorstel versterking participatie 
Zorgbelang Inclusief publiceerde recent  – vanuit het programma leefbaarheid in Gelderland - een white paper over het wetsvoorstel versterking participatie decentraal niveau. Geschreven vooral voor gemeenten, maar zeker ook interessant voor adviesraden (en burgerinitiatieven) die er zich in willen verdiepen. White paper downloaden >>>
 

Paul Frissen: Overheid kan geen angst wegnemen

In de coronacrisis moet de overheid zich beperken, zegt Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University en voorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Ze kan de angst van mensen niet wegnemen en behoort ver weg blijven van preventiedenken. Transitiepausen die in elke crisis een kans zien, moet ze negeren. Meer lezen >>>

 

Hoe organiseer en versterk je cliëntondersteuning in je gemeente?

Om cliëntondersteuning te versterken is het proces minstens zo belangrijk als de inhoudelijke overwegingen. Deze nieuwe handreiking beschrijft vijf stappen in het proces die de doorontwikkeling van cliëntondersteuning ondersteunen. Elke stap bevat tips en goede voorbeelden uit de praktijk. Meer lezen >>>

AGENDA 2020

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  
Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.