Van:                                Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                     donderdag 18 juni 2020 15:15

Aan:                                info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                    Nieuwsbrief juni 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


"Laten we gewoon lief zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Laten merken dat ze erbij horen. Ze niet uit het oog verliezen..." Rake woorden van Jack van der Kruijs. Hij verzorgde afgelopen maandag een webinar voor ons, over de GGZ-vriendelijke gemeente. Deze woorden raakten me. Want inderdaad: laten we gewoon lief zijn voor elkaar. Voor mensen met een kwetsbaarheid is dat volgens mij de eerste stap naar herstel. Iemand in je omgeving die naar je omkijkt, die ziet wat je nodig hebt. 
Ook voor adviesraden was omkijken naar kwetsbare inwoners, hun signalen ophalen en binnen brengen bij de gemeente minder makkelijk de laatste maanden. Maar toch zien we dat hier al weer meer ruimte voor komt. Fijn, het geeft ons allemaal positieve energie!

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor nieuwe handreikingen en onze online ledenontmoetingen. Verder veel inspirerende blogs en nieuws van samenwerkingspartners


We hopen dat u informatie en inspiratie haalt uit onze producten. Zorg goed voor uzelf en uw naasten! 

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Vult u onze monitor voor lokale advies- en cliëntenraden in
We hebben uw hulp nodig! Wat zijn de ervaringen, meningen, wensen en uitdagingen van uw adviesraad? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie willen de stand van zaken, trends en ontwikkelingen van de lokale inspraak en (mede)zeggenschap van inwoners heel graag in beeld brengen. Die krijgt o.a. via gemeentelijke advies- en cliëntenraden zoals die van u gestalte. Met uw medewerking krijgen we een beeld van de stand van zaken van de betrokkenheid van inwoners bij het opstellen en verbeteren van beleid en uitvoering.

We willen u vragen uw input met ons te delen middels een vragenlijst. We verzoeken u de vragenlijst gezamenlijk (als één persoon) of door één persoon van uw gemeentelijke advies- of cliëntenraad (in de vragenlijst spreken we verder over adviesraad) te laten invullen. Let op: vul de vragenlijst in één keer in; de antwoorden worden niet tussentijds opgeslagen.
Het invullen kost ongeveer 20 minuten. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 8 juli invullen. Ga naar de vragenlijst >>>


Zomervakantie Koepel ASD
De Koepel is deze zomer gesloten van maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus. Uw mail wordt in die periode niet behandeld. Daarna komen we heel graag weer met u in contact. 

 

 

Handreiking Online communiceren
Online vergaderen, online signalen ophalen en online adviseren

Wij zijn van mening dat online communiceren heel geschikt is voor lokale advies-­ en cliëntenraden. Ja, je ‘moet’ je even verdiepen in de tools en ja, aandacht hebben voor privacy is belangrijk. Maar als je hier de tijd voor neemt, dan zal waarschijnlijk blijken dat er heel veel wél mogelijk is. 
In deze handreiking nemen we u mee in drie onderdelen van online communiceren: online vergaderen, online signalen ophalen en online tot een advies komen.

 

 

Handreikingen in de spotlight

We hebben de laatste jaren tientallen handreikingen* gemaakt voor onze leden. Om uw geheugen weer een beetje op te frissen én omdat we van mening zijn dat deze thema’s voor u nog steeds heel actueel zijn delen we er een aantal met u:
Handreiking: Adviesraden en de participatiesamenleving
Handreiking: Bezinning op denkbare rollen
Handreiking: Herijking van burgerparticipatie en de rol van de adviesraad sociaal domein
*Onze handreikingen staan op het besloten deel van de website en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Training Adviseren kan je leren: zaterdag 5 september
(nog een paar  plekken beschikbaar)

Adviesraden hebben de rol om te adviseren: het woord ‘Adviesraad’ zegt het natuurlijk al. Maar in de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt. Want vanuit welk perspectief adviseer je? Wie adviseer je (en wie niet?). Waar baseer je je adviezen op?

Vanaf september bieden we deze training weer fysiek aan, in Utrecht. We gaan hierbij op de volgende onderwerpen:

  • Bedoeling, intentie en toegevoegde waarde van de adviesraad;
  • Drie soorten advies: gevraagd, ongevraagd en consultfunctie;
  • Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan?
  • Op welke terreinen kan je als adviesraad adviseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat het inwonersperspectief centraal staat in het advies?
  • Waar haal je je informatie vandaan?
  • Wat is de rol van de voorzitter en van leden (in werkgroepen) bij het geven van advies?

Meer informatie en aanmelden >>>

 

Online ledenontmoetingen

Omdat fysiek samenkomen in tijden van corona minder makkelijk is, hebben we de afgelopen weken twee online ontmoetingen voor leden georganiseerd. Beide keren waren er adviesraden uit heel Nederland aanwezig. Het was (ook voor ons) ontzettend leuk en inspirerend om elkaars ervaringen te horen; met name over corona en kwetsbare inwoners. Met elkaar hebben we verder gesproken over verwachtingen van inwoners richting de overheid, over individuele en collectieve voorzieningen en over verantwoordelijkheden van gemeente én gemeenschap.
We hebben de komende maanden nog drie online ontmoetingen ingepland. We nodigen onze leden van harte uit zich hiervoor aan te melden!
De volgende online ledenontmoetingen zijn gepland op:
Donderdag 9 juli van 19.00 – 20.30 uur
Maandag 28 september van 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 13 oktober van 19.00 – 20.30 uur
Meer informatie en aanmelden >>>
 

Webinars voor lokale advies- en cliëntenraden: welk thema heeft uw interesse?
Afgelopen maandag ontvingen we meer dan 50 deelnemers voor de webinar ‘GGZ-vriendelijke gemeente’. Jack van der Kruijs deelde op een hele persoonlijke manier zijn inzichten en ervaringen over mensen met een psychische kwetsbaarheid en aanknopingspunten die er zijn voor adviesraden om hun gemeente meer GGZ-vriendelijk te maken.
Dit najaar willen we opnieuw webinars organiseren. Welk thema heeft hiervoor uw interesse? Jeugdzorg? Samenleven in de wijk? Deelt u het met ons via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Telefonische (video)sessies: De gevolgen van de coronacrisis op de adviesraden sociaal domein
Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de samenleving. Zo zorgt de coronacrisis er voor dat er ‘straks’ nog meer inwoners in de gemeente kwetsbaar zijn. Wat betekent dit voor u als adviesraad? Heel graag denken we met u mee in een telefonische (video)sessie van ongeveer een uur. Bijvoorbeeld tijdens een adviesraadsoverleg. Over de rol die u als adviesraad kunt innemen nu en ook in de post corona fase. Hoe is het voor mensen om ‘opeens’ in de bijstand terecht te komen? Wat betekent het om op jezelf terug geworpen te worden? Maar ook: welke mooie initiatieven zijn er lokaal ontstaan en hoe kan de energie en de betrokkenheid die vrij is gekomen ook later worden benut? Meer lezen >>>

 

 

 

Blogs

Onze nieuwste blogs:
Coronacrisis: bedreiging of kans voor regio’s buiten de Randstad? – Wilma de Vries en Keimpe Anema
Oplopende werkloosheid, een groeiend beroep op noodregelingen en meer mensen met een WW- of een bijstandsuitkering. Dat lijkt de economische impact van de coronacrisis op onze samenleving te zijn. Doorgaans is in gebieden aan de randen van het land de impact van een economische crisis groter doordat de sociaaleconomische situatie daar relatief ongunstig is: lagere inkomens, lager opleidingsniveau, hogere werkloosheid. 
 
Digitale toegankelijkheid in coronatijd: waarom en hoe? – Claartje Sadée
In deze blog neem ik je mee in het waarom en hoe van toegankelijkheid van gemeentewebsites. Waarom moet dat juist nu? En kan dat wel in coronatijd, waarin zoveel zaken prioriteit lijken te hebben? Hieronder lees je over de formele verplichtingen en waarom het juíst nu belangrijk is. En wat kan een Adviesraad Sociaal Domein hierin betekenen? Ik geef je enkele tips, en informatie over de toolkit ‘Maak je gemeentewebsite toegankelijk’.
 
1 op de 8 kinderen in jeugdzorg… wat doen we daaraan? – Tom van Yperen en Germie van den Berg
Onlangs publiceerde het CBS de cijfers over het jeugdzorggebruik in 2019. In de leeftijdsgroep van 0 tot en met 17 jaar zijn 411 duizend kinderen in jeugdzorg geweest. Dat is 12 procent van alle jeugdigen, oftewel 1 op elke 8 kinderen. Dat is allemachtig veel. Wat is er met onze jeugd aan de hand?
 
Participatie en herstel vanuit zelfregie – Katinka Hellweg
Je komt binnen, in het kader van een werkbezoek, wordt welkom geheten, gaat zitten en krijgt een kopje koffie. Aan tafel zit het meest diverse gezelschap: kleurrijke mensen, doorleefde mensen, kalme en onrustige, heldere en troebele mensen, en ik ben een van hen. Dat was mijn gevoel bij mijn eerste bezoek aan een zelfregie-initiatief. We zijn allen gewoon mens. Ik was erg onder de indruk van de creativiteit, de veerkracht en de energie die van deze plek uitging.
 
Investeer ondanks de crisis in bijstandsgerechtigden die willen werken maar geen baan kunnen vinden – Louis Polstra
De economische groei was al voor de coronacrisis aan het afvlakken. De crisis heeft de groei vervolgens pijlsnel laten dalen tot diep in de min. Dit gaat de komende jaren burgers treffen. Vooral burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt met hun flexibele arbeidscontracten zullen de dupe zijn. Velen komen straks noodgedwongen in de bijstand. 

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Een lesje aanbesteden voor bewonersinitiatieven
Als mantelzorger had Anja van der Aa grote behoefte aan een wijkinformatiepunt in haar Utrechtse wijk. En omdat dat niet bestond, zette ze het zelf met medebewoners op. Tot grote tevredenheid van de gemeente en bewoners. Maar toen ze met steun van 50 bewonersinitiatieven meedeed aan de tender Sociaal Makelaarschap, werd ze ingehaald door een commercieel welzijnsbedrijf uit Rotterdam. “De procedures van aanbesteden veranderen alleen als we de sociale infrastructuur expliciet maken.” Meer lezen >>>
 

De helpende hand van cliëntondersteuners
Tijdens de lockdown kregen cliëntondersteuners minder vragen van bewoners. Ook het type vraag veranderde. Wat is er aan de hand?
Loketten die niet meer open zijn, vrijwilligers die geen ondersteuning meer geven, Wmo-aanvragen die teruglopen: wat betekent dat voor inwoners die hulp nodig hebben? Meer lezen >>>
 

Overheid kan geen angst wegnemen
In de coronacrisis moet de overheid zich beperken, zegt Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University en voorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Ze kan de angst van mensen niet wegnemen en behoort ver weg blijven van preventiedenken. Transitiepausen die in elke crisis een kans zien, moet ze negeren. Meer lezen >>>

Webinars inclusief ontwerpen van (gemeente) websites
Op donderdag 25 juni en donderdag 2 juli om 15.00 uur verzorgt Ieder(in) twee webinars over inclusief ontwerpen van (gemeente) websites. De webinars zijn o.a. bedoeld voor belangenbehartigers van mensen met een beperking en ervaringsdeskundigen. Beide webinars zijn onderdeel van virtuele roadshow DigiToegankelijk van Logius en BZK die loopt van 9 juni tot en met 7 juli. Meer lezen en aanmelden >>>
 

Online burgerparticipatie door corona in stroomversnelling
Door de coronacrisis krijgt burgerparticipatie grotendeels vorm met online middelen. Wat maakt dat los en wat zijn de ervaringen? Enkele experts, een wethouder en een actieve inwoner spraken zich daarover uit tijdens een online bijeenkomst van Movisie op 20 mei. De bijeenkomst is in zijn geheel terug te zien. In dit artikel zijn de bijdragen van de sprekers samengevat. Meer lezen >>>
 

Online Leerbijeenkomsten Movisie: Een buurt voor iedereen
Hoe kunnen mensen die vanwege psychiatrische problemen, verslaving en/of multiproblematiek in een extra kwetsbare positie verkeren wonen en meedoen in de samenleving, wijk of stad waar zij wonen? Die vraag staat centraal tijdens deze inspiratiebijeenkomsten van Movisie: doel is om ervaringen te delen, van en aan elkaar te leren en te inspireren. De deelnemers denken na over hoe zij eraan kunnen bijdragen dat mensen die vanwege bijvoorbeeld een psychiatrische achtergrond in een extra kwetsbare positie verkeren zich thuis voelen in de buurt. En dat ‘de buurt’ ook de steun krijgt om het samenleven mogelijk te maken. De eerstvolgende online bijeenkomst vindt plaats op 7 juli. Meer informatie en aanmelden >>>
 

Podcast over kwetsbare groepen in tijden van corona
Zijn er nieuwe kwetsbare groepen ontstaan in deze coronatijd? Hans Boutellier van het Verwey-Jonker Instituut vertelt erover in de nieuwe podcast VNG Praat Mee. Dit doet hij vanuit zijn rol in de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die hier onderzoek naar deed. Podcast beluisteren >>>

 

 

AGENDA 2020

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden