Van:                                Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                     woensdag 22 april 2020 12:31

Aan:                                info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                    Nieuwsbrief april 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Bijna dagelijks verschijnen er interessante artikelen en blogs over corona en het sociaal domein. Heel graag delen wij een deel van deze belangrijke en waardevolle berichten van andere organisaties in deze nieuwsbrief.
Als Koepel voelen we een grote verantwoordelijkheid om adviesraden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ook denken we na hoe we adviesraden kunnen voorbereiden op en begeleiden tijdens de post corona fase. Bijvoorbeeld door blogs, handreikingen en online trainingen op maat. En heel leuk: we gaan vandaag onze eerste vlog opnemen, waarin we antwoord geven op prangende vragen van onze leden! De online wereld biedt ons veel mogelijkheden om nu, wanneer fysieke afstand nodig is, toch heel nauw in contact te blijven met elkaar. Die kans grijpen we met beide handen aan. 


We hopen dat u informatie en inspiratie haalt uit onze producten. Zorg goed voor uzelf en uw naasten! 

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Digitale Algemene Ledenvergadering

Gezien de maatregelen die de regering treft ten aanzien van de Coronacrisis is het voor ons als Koepel niet mogelijk om de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 mei a.s. door te laten gaan. Uiteraard staan wij hier als organisatie volledig achter: veiligheid en gezondheid van mensen staat voorop! We hebben onze leden voorgesteld dit voorjaar op een alternatieve manier verantwoording af te leggen, namelijk digitaal. Uit de reacties van onze leden maakten wij op dat leden zich hierin kunnen vinden. Inmiddels hebben al onze leden op 15 april de stukken voor de Digitale Algemene Ledenvergadering ontvangen. Bent u lid van de lid van de Koepel, maar heeft u de stukken nog niet gezien? Neem dan contact op met uw secretaris of voorzitter; als het goed is hebben zij onze stukken per mail toegezonden gekregen. Voor vragen kunt u contact opnemen met secratariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Interview met ombudsmannen: Is er een relatie tussen een adviesraad en de ombudsman? 

We interviewden de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld en twee onderzoekers van de ombudsman uit Den Haag. Wat voor problemen komen ze tegen in het sociaal domein? Is er een relatie tussen een adviesraad en de ombudsman?  En kun je zomaar naar de ombudsman stappen?

 

Hier leest u het interview met Anne Mieke Zwaneveld, ombudsman in Rotterdam
Hier leest u het interview met Hermine Ploeg en Gert Kortenbach, onderzoekers en klachtbehandelaars van Addie Stehouwer; ombudman in Den Haag 

 

 

Nieuwe handreikingen online

Speciaal voor leden van de Koepel hebben we de afgelopen weken weer nieuwe handreikingen online gezet:
Handreiking Ontwikkelingen in de jeugdzorg en de rol van adviesraden sociaal domein
Handreiking Zorgcoöperaties: de verhoudingen tussen adviesraden en zorgcoöperaties

 

Handleiding Videobellen
Videobellen is een geschikt middel voor bijvoorbeeld het faciliteren van vergaderingen van uw adviesraad. Zodoende kunt u toch overleggen met elkaar en signalen en ervaringen delen, zonder de deur uit te hoeven.

Maar videobellen is ook geschikt om contact te houden met uw contactpersoon bij de gemeente (wethouder en/of beleidsmedewerker). En misschien kunt u zelfs videobellen met mensen uit uw netwerk, om zo ook tijdens de coronacrisis signalen op te blijven halen.

In deze handreiking beschrijven we hoe Zoom, Google Hangouts, Skype, Webex en Jitsi werken. Er zijn nog meer manieren om te videobellen met een groep, maar deze vijf tools zijn erg gebruiksvriendelijk en gratis/goedkoop. In een poll onder onze leden zagen we ook dat deze tools door diverse leden al met succes worden gebruikt.

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online training op maat 

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein willen we adviesraden graag persoonlijk ondersteunen bij de (praktische) uitvoering van hun rol en taak. Daarom bieden we adviesraden de mogelijkheid tot een training op maat. Een training die is toegesneden op de concrete situatie en vraag van uw raad, of collectief van raden in één geografisch erkende regio. Het is ook heel goed mogelijk om deze training online te volgen. Trainer Petra van der Horst begeleidt de training in dat geval door middel van online communicatie- en videomogelijkheden. Meer informatie >>>
 
Training Adviseren kan je leren

Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan? Hoe zorg je dat het inwonersperspectief centraal staat in je advies? Hoe zit het met ongevraagde adviezen? En hoe kan je de consultfunctie - bijvoorbeeld richting beleidsmedewerkers - het beste vormgeven? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens de training 'Adviseren kan je leren'.
We hebben twee nieuwe data gepland: op zaterdag 27 juni en zaterdag 5 september* (beide in Utrecht). Hiervoor zijn nog voldoende plekken beschikbaar:
Meer informatie en aanmelden >>>
*Uiteraard is het voor ons ook afwachten in hoeverre trainingen deze zomer door kunnen gaan. We houden de adviezen vanuit het RIVM hierbij in de gaten en maken op basis daarvan onze keuzes. 

 

 

 

Blogs

Onze nieuwste blogs:
Wat kunnen we leren van deze crisis? – Anke Siegers
Het coronavirus dwingt ons tot vertraging en geeft ons de kans om deze te benutten en er samen beter uit te komen. Laten we samen leren van wat dit met ons doet en dit ook meenemen in de tijd na corona.
Wanneer er zich een crisis voordoet, of deze nu groot is en ons allemaal aangaat, of kleiner is en maar een kleine groep aangaat: we reageren vanuit de psychologie op dezelfde manieren.
 
Nieuwe Wet inburgering: welke gemeentes kiezen een goede aanpak? – Erna Lensink
Eindelijk is de kogel door de kerk. De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt met nog een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2021. Aan de ene kant betekent dit een opluchting, want iedereen krijgt hierdoor meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. En dat komt zeer gelegen, want er valt nog heel veel te regelen. Aan de andere kant betekent dit uitstel ook dat we – en vooral de nieuwkomers – nog langer moeten doormodderen met de huidige, mislukte inburgeringswet.
 
Thuis – Frederique Westenberg
Heeft u een fijn huis? Ik gelukkig wel, en dat waardeer ik nu meer dan ooit. Nu we grotendeels thuiswerken, de kinderen thuis lesgeven en ook al onze vrije tijd thuis doorbrengen, merken we hoe belangrijk je huis is. Een huis dat bij je past en waar je je thuis voelt. Helaas heeft niet iedereen dat geluk. Veel mensen wonen te klein, te duur, ongezond, onveilig, onzeker of zonder buitenruimte. Of erger, zonder eigen thuis of zelfs zonder dak boven hun hoofd.
 
In tijden van crisis blijkt wie je ware partner is – Charlie Ortega
Thuisonderwijs is geen vanzelfsprekend gegeven voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Slogans als Connecting people  en We all benefit geven de illusie dat we een inclusieve samenleving zijn, waar rangen en standen al decennia achter ons liggen. Dat binnen die samenleving het onderwijs een (alles) bepalende stempel drukt op de kansen van kinderen, wordt dezer dagen nog eens pijnlijk bewaarheid. 

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op financiën in het sociaal domein?
Voor de coronacrisis stonden de financiën in het sociaal domein onder druk. Inmiddels is de wereld in een paar weken tijd drastisch veranderd. Wat betekent dit voor de lokale zorg, voor de vraag, de kosten en de budgetten? Meer lezen >>>
 

Het belang van small talk in coronatijd

Small talk is de smeerolie van alle communicatie. Dat stelt Iris Posthouwer. En zeker tijdens de coronacrisis is small talk onmisbaar. ‘De kleine praatjes op straat zijn voor veel mensen het enige praatje dat ze maken.’ Wat zijn de do’s en don’ts voor small talk? En waarom is het, juist ook in gesprekken met cliënten, zo belangrijk? Meer lezen >>>

Coronacrisis: dagbestedingslocaties sluiten massaal de deuren. En nu?
Voorzieningen voor dagbesteding sluiten door de coronacrisis massaal hun deuren. Dit heeft grote consequenties voor deelnemers, hun naasten en de dagbesteding zelf. Deelnemers missen de nodige structuur, sociale contacten en het gevoel zinvol bezig zijn. Voor hun naasten en (professionele) begeleiders heeft dit ook grote consequenties. Respijtzorg vervalt en er is onbegrip, onrust of woede bij de deelnemers. Mantelzorgers raken overbelast en de kans op ontsporing van zorg neemt toe. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Hoeveel mensen maken gebruik van dagbesteding en wat zijn de gevolgen en alternatieven? Meer lezen >>>
 

Time-out voor kwetsbaren in tijden van corona: Wees creatief

Deze tijd van fysieke afstand brengt ons creatieve brein goed op gang. Neem dit Paasweekend: Via de tablet paaseitjes zoeken bij opa en oma in de tuin, royaal tijd voor een gezellige brunch binnen eigen kring, knutselen aan paasslingers en paashaasmaskers. Maar los van al die vrolijkheid ervaar ik een gevoel van ongemak. Meer lezen >>>
 

Coronadossier Sociaal Domein
Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein. Naar het dossier >>>
 

Corona: Ondersteuning voor mantelzorgers kan slimmer

Annette Stekelenburg is mantelzorger voor haar man en kinderen. Ze vindt haar weg nu hulpverlening en dagbesteding zijn weggevallen. ’Ik moet nu zelf een dagstructuur voor mijn kinderen bedenken. De hond kijkt me soms aan: “alweer!?”.’ Meer lezen >>>

E-boek: Eenzaamheid snappen in drie snelle stappen
De komende tijd zal niet alleen het coronavirus zijn tol vragen. De afzondering waar veel mensen de komende tijd in leven zal zonder twijfel leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Ook als we elkaar weer mogen zien en aanraken is de kans groot dat de gevolgen langer zullen doorwerken dan we vermoeden. Voorbereid zijn en weten hoe de vork in de steel zit is voor iedereen goed. Daarom biedt Jeanette Rijks dit e-boekje gratis aan.

 

 

AGENDA 2020

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden