Van:                                Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                     donderdag 20 februari 2020 11:19

Aan:                                info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                    Nieuwsbrief februari 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Petra van der Horst is niet alleen directeur van de Koepel, maar ze verzorgt ook een groot deel van onze trainingen. Bijvoorbeeld 'Adviseren kan je leren' en alle trainingen op maat: trainingen gericht op een specifieke vraag of behoefte van een adviesraad. Voor de trainingen op maat rijdt Petra letterlijk heel Nederland door. Van Aa en Hunze naar Goeree-Overflakkee en van Dordrecht naar Tubbergen. Ook voor ons als Koepel is het erg boeiend om te zien wat de verschillen zijn in de manier van werken van deze adviesraden. Op de ene plek loopt alles gestroomlijnd, op een andere plek is het nog zoeken; bijvoorbeeld als het gaat om het contact met de gemeente. 

Wat gemeenschappelijk is, is de betrokkenheid van al deze adviesraadsleden. Ze steken veel tijd en moeite in hun werk. Op 1 maart is het nationale complimentendag. Ik gebruik deze plek en dit moment alvast om mijn complimenten te geven aan al die adviesraden, die zo hard bezig zijn het inwonersperspectief binnen te brengen bij de gemeente. En ook een compliment voor collega Petra; voor al die honderden kilometers die ze voor ons maakt :)


Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Jaarverslagen 2019

Verschillende leden deelden hun jaarverslag 2019 met ons. Ter inspiratie en informatie mochten wij ze plaatsen op het Afgeschermde gedeelte van onze website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor leden; dat is één van de privileges van lidmaatschap. Een mooi voorbeeld is het jaarverslag van de adviesraad in Renkum: geen tekstueel verslag, maar een prachtige illustratie!  
Wilt u uw jaarverslag 2019 of uw jaarplan 2020 ook delen met andere adviesraden? U kunt ze ons mailen: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.   

 

 

Ondersteuning bij fusies van raden
In sommige gemeenten functioneren verschillende raden naast elkaar: bijvoorbeeld een Wmo-raad, adviesraad werk en inkomen, een migrantenraad en/of een seniorenraad. We zien dat gemeenten er steeds vaker voor kiezen om deze raden samen te brengen in één brede (advies)raad. Onder andere om samenhang binnen het sociaal domein te bewerkstelligen. Of omdat leden hier zelf het nut of de noodzaak van inzien. Als Koepel hebben we veel ervaring in de procesbegeleiding om te komen tot één brede adviesraad. Deze expertise zetten we graag in om gemeenten en raden te helpen bij fusies. Meer lezen >>>

 

 

Nieuwe handreikingen online

Speciaal voor leden van de Koepel hebben we de afgelopen weken weer nieuwe handreikingen online gezet:

Handreiking Herijking van burgerparticipatie en de rol van de adviesraad sociaal domein
Handreiking Adviesraden en de participatiesamenleving
Handreiking Domeinoverstijgende problematiek

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Bijeenkomst Jeugd: belangrijke ontwikkelingen en de rol van adviesraden 

Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg. Grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. We krijgen van leden regelmatig de vraag: wat zijn de consequenties van landelijk jeugdbeleid op lokaal niveau? En wat zijn aandachtspunten voor adviesraden sociaal domein? Daarom organiseert de Koepel op dinsdag 17 maart in Alkmaar een bijeenkomst over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, bekeken vanuit adviesraden.
Deze bijeenkomst wordt geleid door Petra van der Horst, directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Geert Schipaanboord, coördinator Jeugd bij de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is daarnaast aanwezig voor een inhoudelijke inbreng. Meer lezen en/of aanmelden >>>
Omdat we ons realiseren dat het niet voor iedereen mogelijk is om af te reizen naar Alkmaar, nemen we na de bijeenkomst een video-interview op met Geert Schipaanboord (VNG). Met hem vatten we de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst samen. We stellen hem nogmaals de meest prangende vragen. Dit video-interview krijgt een plek op ons YouTube kanaal en is vrij te bekijken.
 

Workshop Social media voor adviesraden

Social media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ook voor adviesraden kent het toepassen van social media veel kansen en mogelijkheden. Maar de inzet van social media vraagt wel om een gedegen aanpak. Want wat delen we wel of juist niet? En met wie? En hebben we de tijd en inspanning er überhaupt voor over?
In deze praktische workshop - op zaterdag 28 maart in Utrecht - verkennen we met elkaar de mogelijkheden van social media voor adviesraden. Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Nieuw: Training De Participatiewet uitgelegd voor adviesraden
Werk en inkomen is een specifiek werkterrein dat complex in elkaar steekt. Met deze training geeft onze samenwerkingspartner Stimulansz heldere handvatten om het onderwerp beter te kunnen volgen en te behandelen. Meer lezen en/of training aanvragen >>>
 

 

 

Training Adviseren kan je leren

Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan? Hoe zorg je dat het inwonersperspectief centraal staat in je advies? Hoe zit het met ongevraagde adviezen? En hoe kan je de consultfunctie - bijvoorbeeld richting beleidsmedewerkers - het beste vormgeven? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens de training 'Adviseren kan je leren'.
De eerste 2 trainingen zijn volgeboekt. We hebben een nieuwe training gepland op:
zaterdag 9 mei in Utrecht. Hiervoor zijn nog voldoende plekken beschikbaar:
Meer informatie en aanmelden >>>
 

Training op een andere locatie?
Veel van onze trainingen en bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht en Amersfoort. Een centrale plek in Nederland. We realiseren ons dat dit voor sommige adviesraadsleden alsnog ver reizen is. Wij hebben echter vaak 15 deelnemers ‘nodig’ om onze trainingen kostendekkend aan te kunnen bieden. Vandaar dat we kiezen voor deze centrale plek. Maar als u zelf – bijvoorbeeld in uw contact met andere adviesraden in de regio – denkt dat het mogelijk is om in uw regio/provincie ook 15 adviesraadsleden ‘bij elkaar te verzamelen’, dan komen we heel graag uw kant op om een training aan te bieden. We denken graag met u mee over de mogelijkheden! U kunt hiervoor contact opnemen met secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl 

 

 

Blogs

Onze nieuwste blogs:

Is zorg taak voor de familie of voor de overheid? - Mirjam de Klerk en Alice de Boer

De overheid wil dat we zoveel mogelijk ons eigen netwerk inschakelen als we hulp nodig hebben. Maar willen mensen dat wel? En wanneer wel en niet? Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet veel onderzoek naar mantelzorg, de zorg voor hulpbehoevende naasten.
 

De wind door je haren; Fietsmaatjes maken de wereld weer groter – Marijke Booijink

De wereld wordt klein wanneer je slecht te been bent, niet goed kunt zien, vergeetachtig wordt of een andere beperking hebt. Fietsvrijwilliger Marijke Booijink ziet hoe het duofietsen de omgeving weer terug geeft aan haar fietsmaat

Adviesraden: Betrek jongeren! -
Stans Goudsmit
Dat het betrekken van jongeren niet vanzelfsprekend is, bleek mij toen mij vanuit een van de gemeenten gevraagd werd: “Waarom ga je eigenlijk hierover met jongeren in gesprek?”.

 

Gamen en gokken door jongeren - Irene Schoonbeek en Annelies Kruize

Gokelementen in games kunnen ervoor zorgen dat jongeren gaan gokken, terwijl kwetsbare jongeren zelfs een gokverslaving kunnen ontwikkelen. Experts uiten hierover hun zorgen. Gamende jongeren delen deze zorgen niet, maar zien wel andere risico’s van gamen.  

Is er een leven na mantelzorg -
Rianne Hanning
Mantelzorgers stellen hun leven soms maanden- of zelfs jarenlang in het teken van de zorg voor iemand anders. Is die periode voorbij, dan kan het moeilijk zijn om het leven weer op te pakken. Mensen kunnen echt in een zwart gat vallen, ze hebben ineens veel tijd over en vragen zich af hoe ze hun leven nu zin kunnen geven


De cirkel van invloed - Camiel Schols
Wat betekent proactief handelen nou voor een adviesraad? Als lid van een adviesraad voor het sociaal domein voelt u vast een grote betrokkenheid bij de zorg en ondersteuning van de inwoners. U wilt zich inzetten voor goed en effectief beleid op dit punt. 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Beter Wmo-ondersteuning door Dialoog bij gemeente Dalfsen
Het is gemeente Dalfsen gelukt om de inhoud meer leidend te laten zijn dan de regels en tarieven. Deze ontwikkeling verdient extra aandacht. Wat kunnen wij van gemeente Dalfsen leren? Meer lezen >>>

'Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt'
Enkele weken geleden verscheen 'Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt' van Jasper Loots en Piet-Hein Peeters. Inmiddels zijn er meer dan 600 exemplaren van verkocht. De goede gesprekken met Janny Bakker-Klein, Marcel Boogers, Erik Dannenberg, Jan-Kees Helderman, Pieter Hilhorst, Albert Jan Kruiter, Jos van der Lans, Gerber van Nijendaal, Bianca den Outer, Tim H.G. Robbe, Evelien Tonkens, Niels Uenk en Tom van Yperen kregen tot nog toe aandacht op de websites van Binnenlands Bestuur, Sociale Vraagstukken, Zorgvisie en Zorg+Welzijn. Meer informatie over het boek vindt u hier, het boek zelf bestelt u hier.
 

Jouw taalgebruik is van invloed op de eigen regie van je cliënt
Taal is een krachtig middel in het streven naar een inclusieve samenleving. Taalgebruik kan stimuleren, empoweren en tot meer gelijkwaardigheid leiden. Maar taal kan ook ongenuanceerd en normatief zijn. Onderzoekers van hogeschool Saxion namen Enschedese maatwerkplannen onder de loep. Dat levert een keur aan formuleringen op die inclusiever kunnen. Meer lezen >>>

Burgerinitiatieven versus de overheid?
De Volkskrant berichtte vorige week over de pro’s en contra’s van burgerinitiatieven in Nederland. Dit n.a.v. het proefschrift van Hiska Ubels. In dit proefschrift geeft Ubels aan dat burgerinitiatieven een mooie vorm van zelfredzaamheid van inwoners zijn, maar ook keerzijden hebben:

  • Burgerinitiatieven gaan langzaam. Het is geen ideale manier om snel iets te veranderen in je dorp, wijk of buurt…
  • Burgerinitiatieven kunnen ook tot tweespalt in lokale samenlevingen leiden: de ene groep inwoners wil wel die speeltuin of windmolen, de andere groep behoudt toch liever de parkeerplaats of haalt zijn stroom toch liever uit steenkool. 
  • De overheid is toch bijna altijd – op de een of andere manier –  betrokken. Dat ervaren sommige inwoners als een beperking. andere inwoners zien dat juist weer als een soort van ‘bescherming’ of ondersteuning.
    Meer lezen >>>

 

 

Neem de emotionele en alledaagse verhalen van burgers serieus

…Democratische besluitvorming verschuift als het ware naar het niveau van de straat of het buurthuis, naar alle plekken waar burgers en overheid met elkaar in contact komen. Deze groeiende hoeveelheid interacties tussen burgers en overheid varieert van vooraf georganiseerde inspraakmomenten tot alledaagse gesprekken en vormen van protest waarin onzekerheid de boventoon voert: het is niet duidelijk wat een actie betekent voor verschillende partijen, welke partijen er eigenlijk bij betrokken zijn, en wat de gevolgen van ingrijpen of juist negeren kunnen zijn. Ze gaan vaak gepaard met sterke emoties. Meer lezen >>>

Tip: podcast ‘Jeugdzorg: hoe nu verder’?
Via deze link beluistert u een interview met Adri van Montfoort, wetenschapper en strategisch adviseur. Adri houdt zich al 40 jaar bezig met de jeugdzorg, van lokaal jeugdbeleid tot de GGZ. In deze podcast deelt hij zijn inzichten en ervaringen. De podcast is gratis te beluisteren via Spotify. U moet zich hiervoor wel eenmalig aanmelden.  

 

 

AGENDA 2020

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden