Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk vormt een van de sleutelbegrippen in de 3 decentralisaties en de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om het  vrijwilligerswerk op lokaal niveau te bevorderen en te ondersteunen.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel is gevestigd in het gemeentehuis. Het wordt ijd bemand door zes vrijwilligers die ondersteuning krijgen van een coördinator die in dienst is bij de gemeente.

Telefoon: 0497-531304 (ma, di of wo ochtend) of steunpuntvrijwilligerswerk@eersel.nl 

Wil jij iemand helpen of kun je juist wat hulp gebruiken? Zoek en vind elkaar. Betrouwbaar en in jouw buurt. Kijk op https://www.eerselvoorelkaar.nl

Welzijn De Kempen wil met haar inzet het zelfstandig wonen/functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn van kwetsbare mensen bevorderen.

De expertise ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Onder deze belangrijke vorm van hulpverlening verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Voor informatie, advies en praktische ondersteuning kunt u ook contact opnemen met Cordaad Welzijn Eersel, Eikenburg 2,  5521 HZ Eersel  Contact | Welcordaad (cordaadwelzijn.nl)