Vergaderjaar 2022

De vergaderingen van de  Adviesraad Sociaal Domein Eersel zijn openbaar, d.w.z. voor iedereen toegankelijk.
Zo kort mogelijk na iedere vergadering worden de verslagen op de website gepubliceerd. Voor recente vergaderingen zijn dat vaak nog de concept verslagen. Deze worden uiteraard tijdens het volgende overleg besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens als definitief verslag gepubliceerd.

De reguliere vergaderingen 2022 zijn gepland op:

maandag 31 januari, dinsdag  8 maart, woensdag 20 april, donderdag 9 juni, maandag  18 juli, maandag 3 oktober, woensdag 23 november en donderdag 15 december 2022.
Aanvang 19.30 uur in Het Smokkelkot van Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel.

 

       
Datum Agenda Verslag Bijlagen 
 23 november Agenda 221123  
3 oktober Agenda 221003 Verslag ASD 221003
18 juli Agenda 220718 Verslag ASD 220718
9 juni Agenda 2200609 Verslag ASD 220609
20 april Agenda 2204020 Verslag ASD 220420
8 maart Agenda 220308 Verslag ASD 220308
31 januari Agenda 220131

 

Verslag ASD 220131