Vergaderjaar 2021

De vergaderingen van de  Adviesraad Sociaal Domein Eersel zijn openbaar, d.w.z. voor iedereen toegankelijk. in 2021 zullen de reguliere vergaderingen worden gehouden in het Kempenmuseum De Acht Zaligheden te Eersel. Aanvang 19.30 uur.
Zo kort mogelijk na iedere vergadering worden de verslagen op de website gepubliceerd. Voor recente vergaderingen zijn dat vaak nog de concept verslagen. Deze worden uiteraard tijdens het volgende overleg besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens als definitief verslag gepubliceerd.

De reguliere vergaderingen 2021 zijn gepland op:
maandag 1 maart, dinsdag 13 april, woensdag 7 juli, donderdag 9 september, maandag 11 oktober, dinsdag 23 november en woensdag 15 december 2020.
Aanvang 19.30 uur in Het Smokkelkot van Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel.

Datum Agenda Verslag

Bijlagen 

15 december

Er was een informele bijeenkomst gepland, maar werd geannuleerd vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 

 

 

23 november

via Teams
i.v.m. de 
coronamaatregelen

Agenda 211123 (2)

Verslag ASD 211123

11 oktober

Agenda 211011

Verslag ASD 211011
9 september Agenda 210909 update Verslag ASD 210909
7 juli Agenda ASD 210707                                                                                                                                                         Verslag ASD 210707
13 april

Agenda ASD 210413 (2)

Digitale vergadering 

Verslag ASD 210413 Teams
1 maart 2021 Digitale werksessie over het ‘concept tussenevaluatie Welzijnskader’  en aanvraag advies Verslag sessie ASD 210301 Teams