Vergaderjaar 2020

De vergaderingen van de  Adviesraad Sociaal Domein Eersel zijn openbaar, d.w.z. voor iedereen toegankelijk. De reguliere vergaderingen worden gehouden in het Kempenmuseum De Acht Zaligheden te Eersel. 
Aanvang 19.30 uur.

Zo kort mogelijk na iedere vergadering worden de verslagen op de website gepubliceerd. Voor recente vergaderingen zijn dat vaak nog de concept verslagen. Deze worden uiteraard tijdens het volgende overleg besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens als definitief verslag gepubliceerd.

De reguliere vergaderingen 2020 zijn gepland op:
maandag 2 maart, dinsdag 14 april, dinsdag 30 juni, donderdag 27 augustus, maandag 5 oktober, dinsdag 24 november en woensdag 16 december 2020.
Aanvang 19.30 uur in De Smis Duizel

Door de aangescherpte maatregelen i.v.m. de tweede coronagolf zijn de vergaderingen wederom geannuleerd. In plaats daarvan zijn bijeenkomsten in kleine commissies gepland op 3-12, 10-12, 16-12 en 22-12. 

Zie hierbij de korte verslagen van de bijeenkomsten op 3-12 en 10-12:
Kort verslag van de bijeenkomst ‘Dorpsraden’ 10-12-2020
Kort verslag van de bijeenkomst inclusie en participatie 3-12-2020

In lijn met de volledige lockdown en de oproep daarin om tot 19 januari zoveel mogelijk contacten te vermijden, zijn de bijeenkomsten van 16 en 22 december weer uitgesteld en nu gepland op 21 en 28 januari 2021. 

Het overleg met het college van B&W zal, onder voorbehoud, plaatsvinden op donderdag 18 februari 2021 om 13.00 uur in het gemeentehuis.

Het presidium heeft al eerder aangegeven de afspraak met onze raad te willen verzetten naar het najaar van 2021.  Nader bericht volgt.

Rest ons nog om iedereen hele warme, kleine maar fijne kerstdagen te wensen en een goed en vooral gezond 2021!

Stil…..

We gaan een kerstfeest vieren
Tegen alle zorgen in
En een jonge boom versieren
Voor een splinternieuw begin

 

Datum Agenda Verslag Bijlagen

16 december 

Vergadering geannuleerd  

24 november 

Vanwege de ‘gedeeltelijke lockdown’ is besloten om de vergadering te cancelen. 

 

5 oktober

in De Muzenval 
Eersel

Agenda ASD 201005 Verslag ASD 201005
27 augustus Agenda ASD 200827

 

Verslag ASD 200827

30 juni 

Agenda ASD 200630

Bijlage bij agenda 200630

Verslag ASD 200630 Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

(Ingelaste) Vergadering 2 juni 2020

Onze eerstvolgende bijeenkomst na de corona periode stond in het teken van bijpraten, de balans opmaken en met elkaar bespreken wat onze prioriteiten zijn voor de rest van het kalenderjaar. We hebben ook samen de reacties op de vragenlijst ‘ASD en Corona’ besproken.

2 juni 2020 Agenda ASD 200602 Verslag ASD 200602
In verband met het Coronavirus is de vergadering die gepland was op 14 april gecanceld. 
2 maart 2020 Agenda ASD 200302 Verslag ASD 200302
Op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur vond in het gemeentehuis het overleg plaats met het presidium van de gemeenteraad.

Op woensdag 29 januari 2020 om 15.00 uur in het gemeentehuis werd jaarlijks overleg gehouden met het college van B&W in De Muzenval.

Zie hieronder de verslagen. 

Verslag-overleg-ASD-en-BW-200129Download