Vergaderjaar 2020

De vergaderingen van de  Adviesraad Sociaal Domein Eersel zijn openbaar, d.w.z. voor iedereen toegankelijk. De reguliere vergaderingen worden gehouden in MFA De Smis te Duizel.
Aanvang 19.30 uur.

Zo kort mogelijk na iedere vergadering worden de verslagen op de website gepubliceerd. Voor recente vergaderingen zijn dat vaak nog de concept verslagen. Deze worden uiteraard tijdens het volgende overleg besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens als definitief verslag gepubliceerd.

2020

De reguliere vergaderingen 2020 zijn gepland op:
maandag 2 maart, dinsdag 14 april, woensdag 1 juli, donderdag 27 augustus, maandag 5 oktober, dinsdag 24 november en woensdag 16 december 2020.
Aanvang 19.30 uur in De Smis Duizel

(Ingelaste) Vergadering 2 juni 2020

Onze eerstvolgende bijeenkomst na de corona periode zal in het teken staan van bijpraten, de balans opmaken en met elkaar bespreken wat onze prioriteiten zijn voor de rest van het kalenderjaar. We zullen dan ook samen de reacties op de vragenlijst ‘ASD en Corona’ bespreken én afspreken hoe we onze speerpunten m.b.t. de gevolgen van de corona bij B&W onder de aandacht kunnen brengen.

In verband met het Coronavirus is de vergadering die gepland was op 14 april gecanceld.
We weten niet wanneer het weer mogelijk is om als adviesraad bij elkaar te komen.
De eerstvolgende bijeenkomst na 14 april staat gepland op 1 juli.

Als die bijeenkomst kan doorgaan, zal die in het teken staan van bijpraten, de balans opmaken en met elkaar bespreken wat onze prioriteiten zijn voor de rest van het kalenderjaar.                                                           

Als dat eerder kan, zullen we een voorstel doen voor een extra vergadering.

Vergadering 2 maart 2020

Op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur vond in het gemeentehuis het overleg plaats met het presidium van de gemeenteraad

Op woensdag 29 januari 2020 om 15.00 uur in het gemeentehuis werd jaarlijks overleg gehouden met het college van B&W in De Muzenval.

Zie hieronder de verslagen.