Vergaderjaar 2020

De vergaderingen van de  Adviesraad Sociaal Domein Eersel zijn openbaar, d.w.z. voor iedereen toegankelijk. De reguliere vergaderingen worden gehouden in MFA De Smis te Duizel.
Aanvang 19.30 uur.

Zo kort mogelijk na iedere vergadering worden de verslagen op de website gepubliceerd. Voor recente vergaderingen zijn dat vaak nog de concept verslagen. Deze worden uiteraard tijdens het volgende overleg besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens als definitief verslag gepubliceerd.

2020

De reguliere vergaderingen 2020 zijn gepland op:
maandag 2 maart, dinsdag 14 april, dinsdag 30 juni, donderdag 27 augustus, maandag 5 oktober, dinsdag 24 november en woensdag 16 december 2020.

Aanvang 19.30 uur in De Smis Duizel

Datum Agenda Verslag Bijlagen

16 december 

 

   

24 november 

Vanwege de ‘gedeeltelijke lockdown’ is besloten om de vergadering te cancelen. 

 

5 oktober

in De Muzenval 
Eersel

Agenda ASD 201005 Verslag ASD 201005
27 augustus Agenda ASD 200827

 

Verslag ASD 200827

30 juni 

Agenda ASD 200630

Bijlage bij agenda 200630

Verslag ASD 200630 Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

(Ingelaste) Vergadering 2 juni 2020

Onze eerstvolgende bijeenkomst na de corona periode stond in het teken van bijpraten, de balans opmaken en met elkaar bespreken wat onze prioriteiten zijn voor de rest van het kalenderjaar. We hebben ook samen de reacties op de vragenlijst ‘ASD en Corona’ besproken.

2 juni 2020 Agenda ASD 200602 Verslag ASD 200602
In verband met het Coronavirus is de vergadering die gepland was op 14 april gecanceld. 
2 maart 2020 Agenda ASD 200302 Verslag ASD 200302
Op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur vond in het gemeentehuis het overleg plaats met het presidium van de gemeenteraad.

Op woensdag 29 januari 2020 om 15.00 uur in het gemeentehuis werd jaarlijks overleg gehouden met het college van B&W in De Muzenval.

Zie hieronder de verslagen. 

Verslag-overleg-ASD-en-BW-200129Download