Vergaderjaar 2019

De vergaderingen van de  Adviesraad Sociaal Domein Eersel zijn openbaar, d.w.z. voor iedereen toegankelijk. De reguliere vergaderingen worden gehouden in MFA De Smis te Duizel.
Aanvang 19.30 uur.

Zo kort mogelijk na iedere vergadering worden de verslagen op de website gepubliceerd. Voor recente vergaderingen zijn dat vaak nog de concept verslagen. Deze worden uiteraard tijdens het volgende overleg besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens als definitief verslag gepubliceerd.

2020

De eerstvolgende bijeenkomsten in 2020 zijn gepland op:

  • Dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis met het presidium van de gemeenteraad
  • Woensdag 29 januari 2020 om 15.00 uur in het gemeentehuis met het college van B&W in De Muzenval
  • De reguliere vergaderingen 2020 zijn gepland op maandag 2 maart, dinsdag 14 april, woensdag 1 juli, donderdag 27 augustus, maandag 5 oktober, dinsdag 24 november en woensdag 16 december 2020, aanvang 19.30 uur in De Smis Duizel.
Vergaderingen 2019 Agenda Notulen Bijlagen
woensdag 4 december Agenda ASD191204 Verslag ASD 191204
donderdag 31 oktober Agenda ASD191031 Verslag ASD 191031
dinsdag 17 september Agenda ASD1900917 Verslag ASD 190917
maandag 1 juli Agenda ASD1900701 Verslag ASD 190701
donderdag 23 mei Agenda ASD190523 Verslag ASD 190523
woensdag 10 april Agenda ASD190410 Verslag ASD 190410
dinsdag 26 februari Agenda ASD190226 Verslag ASD 190226
dinsdag 15 januari  15.00 uur

overleg met College van B&W

Agenda ASD190115 Verslag ASD 190115