Adviesraad Sociaal Domein Eersel per 1 januari 2018!

Uiteindelijk heeft de gemeente groen licht gegeven en per 1 januari 2018 mogen we ons ‘Adviesraad Sociaal Domein Eersel’ noemen! zie Reactie op brief naamswijziging 4-12-2017

In een schrijven d.d. 22 september 2016 verzochten we het college van B&W de naam van de Adviesraad WMO te wijzigen in de Adviesraad Sociaal Domein en onze instellingsbeschikking daarop aan te passen. Inmiddels heeft in veel gemeenten in Nederland deze precisering van de taakstelling van de Adviesraad inmiddels plaatsgevonden. De brede benaming geeft aan, dat de Adviesraad in onderlinge samenhang advies uitbrengt over het beleid met betrekking tot en de uitvoering van de drie decentralisaties.

Op 16 maart 2017 heeft onze raad B&W nogmaals een verzoek gedaan om de naam te wijzigen.

Lees meer in Brief ASD aan B&W

In bijgaand overzicht hebben we onze ambitie als Adviesraad nog eens kernachtig samengevat. De actiepunten zijn de zaken die we dit jaar al op de agenda willen zetten. De huidige samenstelling van de Adviesraad is voor alle duidelijkheid nog eens weergegeven, inclusief de bestaande vacatures.

Van WMO Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein, versie 19-02-2017

Voorlopig zal het college ons verzoek aanhouden: zie Antwoord op brief ASD 16-3