Senioren

De senioren zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden van de KBO. De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. De KBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland.

Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. De KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk uw stem te laten horen en uw belangen te behartigen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaal-economische zaken.

Contactgegevens KBO Eersel
Contactpersoon: M.J. van Ebskamp
E-mail: jhkuipers@hetnet.nl
Gemeente: Eersel
0497-514061