Peter Bunnik nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Eersel

Per 1 juni 2018 is Peter Bunnik geïnstalleerd als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Eersel. Hij neemt het stokje over van Piet Verbraak, die deze functie de afgelopen zes jaar vervulde.

In zijn openingswoord benadrukt hij dat het terrein waarover we ons als raad moeten buigen, zeer omvangrijk is.  Daarbij wil hij de focus richten op het adviseren vanuit het perspectief van de cliënt en het inleven in zijn of haar leefwereld.  De bouwstenen voor een coalitieakkoord, zoals we die onlangs zonden aan de gemeenteraadsleden, dienen als ons kompas.

We gaan met veel vertrouwen aan de slag!