Overleg met het college van B&W 4-11-2021

Het overleg met het college van Burgemeester en Wethouders, dat werd gehouden op 4 nov. 2021,
stond in het teken van de ASD in transformatie: de adviesraad wil in plaats van reactief naar proactief acteren en werkt  in 3 themagroepen: Wmo, inclusie/participatie en jeugd.
De ‘Agenda 2021-2022’ is hierbij leidend.
Er werd ook gerefereerd aan het coalitieakkoord 2018-2022: wat is bereikt?
Zie voor meer info de presentatie: BenW_gesprek _4nov2021 (1) en het verslag van dit overleg: Verslag overleg ASD en BenW 211104