Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, minima en statushouders

Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Een bijdrage leveren geeft burgers voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Meedoen kan op vele manieren, via een reguliere baan, maar ook via beschut werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk. Niet iedereen kan deelnemen op eigen kracht. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Welke aanpak is kansrijk en wat werkt als het gaat om het bevorderen van participatie van mensen met beperkingen, van mantelzorgers, van mensen in armoede en met schulden of van vluchtelingen? Hoe kun je aansluiten bij de eigen mogelijkheden van mensen en perspectief bieden in hun situatie?

Er zijn verschillende maatregelen die de gemeente op deze gebieden kan nemen. Zoals: het versterken van mensen in hun (financiële) vaardigheden, ondersteunen naar meer (arbeids-)participatie, verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van regelingen en als gemeente zelf meer regie voeren.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen is er voor inwoners die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Kunt u niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien, dan kan ISD de Kempen u ondersteunen bij het vinden van werk. Als geen werk wordt gevonden, zorgt de gemeente voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. Daarnaast helpt ISD de Kempen inwoners met financiële problemen.

KempenPlus is de naam van de nieuwe beoogde gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening in de Kempen. In deze nieuwe organisatie worden (een deel van) ISD de Kempen en WVK-groep samengevoegd. Het Participatiebedrijf zal bij goedkeuring door de gemeenten streven om uiterlijk 1 juli van start te gaan.

Telefonisch spreekuur op werkdagen 09.00-11.00 uur
0497 – 36 17 30 of
0800 – 55 30 123 of isd@isddekempen.nl


Vluchtelingenwerkgroep Eersel maakt nieuwe bewoners met een verblijfsvergunning wegwijs in het dorp, leert hen de gewoonten en regels in onze samenleving en biedt aanvullende taalcursussen. Ook bieden deze vrijwilligers ondersteuning bij alledaagse bezigheden en bij specifieke zaken zoals een doktersbezoek. ook voor vluchtelingen is meedoen aan de samenleving en integratie op de arbeidsmarkt van levensbelang.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Erica Vaarkamp via 0497-591 698 of ericavaarkamp@planet.nl