Mensen met een beperking

De doelgroep ‘mensen met een beperking’ wordt in de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigd door het PMB Eersel. logo PMB zoals agenda

Mensen met een beperking moeten in staat zijn op een volwaardige manier deel te nemen aan onze maatschappij.

Het Platform is een vrijwilligersorganisatie die daarbij belangen behartigt en ondersteuning biedt voor Mensen met een Beperking in de gemeente Eersel (NB).

Onder deze doelgroep vallen zowel mensen met een:

• lichamelijke handicap

• zintuiglijke handicap

• meervoudige handicap

• chronische ziekte

• verstandelijke handicap als

• psychische handicap.

Het PMB behartigt collectieve belangen van mensen met een beperking door deel uit te maken van de Adviesraad Sociaal Domein Eersel, maar ook door rechtstreeks in contact te treden met de gemeente Eersel of andere instanties.

LOOPT U TEGEN PROBLEMEN AAN?

Komt u belemmeringen tegen voor mensen met een beperking? Meld aan ons welk probleem u ervaart en wij kijken naar een passende oplossing.

Wilt u een probleem aanmelden? Neem dan contact op met de Adviesraad of met het Platform. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.pmbeersel.nl , de moeite waard om te bezoeken.