Een inclusief coalitieakkoord in Eersel!

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel zond de fractievoorzitters en gemeenteraadsleden van de gemeente Eersel een brief met ‘De bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord in Eersel’.

De drukke periode van campagne en verkiezingen zijn achter de rug, en nu begint het pas echt spannend te worden. Men is momenteel in gesprek om tot een coalitieakkoord te komen.

De tien bouwstenen zijn onmisbaar voor een inclusief coalitieakkoord. Met deze bouwstenen hopen wij de coalitiepartners te inspireren bij het tot stand brengen van een mooi inclusief coalitieakkoord. Een akkoord dat mogelijk maakt dat iedereen in de gemeente Eersel mee kan doen.

Er is ook een makkelijk leesbare variant van bovengenoemde tien bouw stenen toegevoegd. Wij hopen dat die inspireren om uw coalitieakkoord voor iedereen goed toegankelijk en begrijpelijk te maken.

Ten slotte vraagt de adviesraad de coalitiepartners om tijdens de onderhandelingen aansluiting te houden met de inwoners van de gemeente Eersel. Bijvoorbeeld door gesprekken te organiseren met mensen met een beperking; het is heel nuttig om te putten uit praktijkervaringen.

Heel veel succes gewenst met alle gesprekken en het werk aan een akkoord voor een gemeente waar iedereen kan meedoen!

Bijlagen: