De ASD en Corona (2)

We beleven zeer bijzondere tijden, die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Het raakt de samenleving in al zijn voegen. Niets is meer hetzelfde en de maatschappij, de samenleving zal zeker op een aantal terreinen ingrijpend veranderen. 

Voor ons als ASD betekent dat bijvoorbeeld dat we al enige tijd “stil” liggen als gevolg van de afgekondigde maatregelen om het coronavirus de baas te worden. Dat betekent dat we voorlopig fysiek niet bij elkaar kunnen komen in de huidige samenstelling. We moeten ons erop voorbereiden dat dit op korte termijn niet zal veranderen.

Wat de consequenties zijn voor onze aandachtsgebieden in het sociale domein (WMO, Participatie, Jeugd) is op dit moment moeilijk te voorspellen en te overzien, maar zeker is dat ook voor die gebieden geldt dat het ingrijpende consequenties zal gaan krijgen. Juist onze doelgroepen worden extra geraakt en de financiële positie van gemeentes zal verslechteren.

Dat roept de vraag op wat dat zou moeten betekenen voor onze taak die we als ASD hebben, onze agenda, en de mogelijkheden om met elkaar te verkeren. Dat zouden we graag met elkaar willen verkennen.

We hebben daarvoor een vragenlijst opgesteld en de leden verzocht deze te beantwoorden en eventueel nog aanvullende suggesties te doen. De antwoorden zullen we bundelen en vervolgens met een voorstel komen.

Heb je zelf nuttige info of eigen ervaring die je ook graag wil delen? Laat het ons weten!

Een hartelijke groet en blijf gezond!

Riny Castelijns en Peter Bunnik