Conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf! en Movisie organiseren daarom op vrijdagmiddag 6 april een conferentie. Waar staan de adviesraden? Wat zijn de knelpunten, en hoe komen we vooruit?

Met als sprekers onder andere: Bert Holman (voorzitter van de Koepel Adviesraden) en professor Margo Trappenburg (Universiteit Utrecht). En tal van verdiepende workshops.

Datum en locatie

We hopen van harte dat u erbij bent op vrijdag 6 april van 12.00 – 17.00 uur. We zijn te gast bij de WMO-adviesraad Stichtse Vecht, Kerkcentrum de Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen-broek.

Voor wie?

Voor leden van adviesraden, maar ook voor lokale politici, adviseurs, beleidsmakers en iedereen die betrokken is bij het sociale domein.