Category: Nieuws

Bijeenkomst ‘Samenwerking en afstemming bij advisering in het Sociaal Domein’ gehouden op 1 december 2016

Zie voor het verslag van deze avond notulen-wmo-bijeenkomst-161201 In veel gemeenten in Nederland bezinnen Adviesraden WMO zich op hun rol en taak. Aanleiding is de verdere uitwerking van de decentralisatie Welzijn naar gemeenten door het operationeel worden van de WMO en invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet. Dat geldt ook voor onze Raad. In …

Continue reading

Boekje toekomstscenario’s

Stelt u zichzelf ook wel eens de vraag hoe de tweedeling tussen arm en rijk zich ontwikkelt in uw gemeente? Of wat de invloed is van ‘big data’ op de dienstverlening? Heeft uw gemeente nog een gemeentehuis in 2030? Bestaat de gemeente in zijn huidige vorm nog over 15 jaar? En hoe beïnvloeden de veranderingen …

Continue reading

Sociale kaart Eersel

In de gemeente Eersel zijn veel vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties actief. De gemeente kent een rijk verenigingsleven en veel bewoners zijn bereid elkaar te helpen. Om een goed overzicht te krijgen over alle organisaties die in ieder dorp aan de slag zijn, heeft het GOW Welzijnswerk een sociale kaart samengesteld. www.socialekaarteersel.nl. Op deze website vind je …

Continue reading

Eerselvoorelkaar.nl

Wil jij iemand helpen of kun je juist wat hulp gebruiken? Zoek en vind elkaar. Betrouwbaar en in jouw buurt. Wat is Eerselvoorelkaar? Eerselvoorelkaar is een online marktplaats voor iedereen in gemeente Eersel die wil helpen of juist wat hulp kan gebruiken. Voor vrijwilligerswerk en professionele hulp. Voor klusjes en zorg. Voor burenhulp, vrijwilligerswerk en …

Continue reading

Langdurige zorg

Langdurige zorg Vanaf 2015 gaat de langdurige zorg via de AWBZ in Nederland volledig op de schop. Op de pagina ‘Hervorming van de langdurige zorg’ , https://www.vgz.nl/zorgadvies/hervorming-langdurige-zorg , kunnen bezoekers per zorgsoort alle belangrijke veranderingen terugvinden, waaronder de zorg vanuit Wmo en de veranderingen in het PGB. Handig voor bezoekers die behoefte hebben aan een duidelijk …

Continue reading

Waardering mantelzorg door gemeenten

In het concept wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op welke wijze mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering ontvangen. Het betreffende budget van het mantelzorgcompliment wordt hiervoor per 2015 overgeheveld naar het gemeentefonds. Mezzo heeft in een memo …

Continue reading

Load more