Categorie: Nieuws

Iedereen doet mee!

Op 7 november jl. is het Manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend. De gemeente Eersel wil een echte inclusieve gemeente zijn voor mensen met en zonder handicap,  beperking of kwetsbaarheid. Iedereen is gelijkwaardig. INCLUSIE AGENDA Wat is een inclusie agenda? Alle gemeenten hebben de taak een plan van aanpak of een beleidsstuk op te stellen waarin …

Lees verder

Wij zoeken een mantelzorger voor de mantelzorgers

Heb je ervaring met mantelzorg en vind je het belangrijk dat de stem van de mantelzorgers wordt gehoord? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!! De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W van de gemeente Eersel over het beleid en de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet …

Lees verder

ASD Eersel in gesprek met het college van B&W

Op 15 januari 2019 maakte de Adviesraad Sociaal Domein Eersel kennis met het pas aangetreden college van Burgemeester en Wethouders. Tijdens deze bijeenkomst informeerde de ASD het College over de thema’s die de ASD in de komende 4 jaren als haar prioriteit ziet.  Ook stond een gedachtewisseling over de rol, werkwijze en betrokkenheid van de ASD …

Lees verder

Peter Bunnik nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Eersel

Per 1 juni 2018 is Peter Bunnik geïnstalleerd als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Eersel. Hij neemt het stokje over van Piet Verbraak, die deze functie de afgelopen zes jaar vervulde. In zijn openingswoord benadrukt hij dat het terrein waarover we ons als raad moeten buigen, zeer omvangrijk is.  Daarbij wil hij de focus richten op het adviseren vanuit het …

Lees verder

Een inclusief coalitieakkoord in Eersel!

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel zond de fractievoorzitters en gemeenteraadsleden van de gemeente Eersel een brief met ‘De bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord in Eersel’. De drukke periode van campagne en verkiezingen zijn achter de rug, en nu begint het pas echt spannend te worden. Men is momenteel in gesprek om tot een coalitieakkoord te komen. …

Lees verder

Conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf! …

Lees verder

Laad meer