Category: Nieuws

ASD Eersel in gesprek met het college van B&W

Op 15 januari 2019 maakte de Adviesraad Sociaal Domein Eersel kennis met het pas aangetreden college van Burgemeester en Wethouders. Tijdens deze bijeenkomst informeerde de ASD het College over de thema’s die de ASD in de komende 4 jaren als haar prioriteit ziet.  Ook stond een gedachtewisseling over de rol, werkwijze en betrokkenheid van de ASD …

Continue reading

Peter Bunnik nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Eersel

Per 1 juni 2018 is Peter Bunnik geïnstalleerd als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Eersel. Hij neemt het stokje over van Piet Verbraak, die deze functie de afgelopen zes jaar vervulde. In zijn openingswoord benadrukt hij dat het terrein waarover we ons als raad moeten buigen, zeer omvangrijk is.  Daarbij wil hij de focus richten op het adviseren vanuit het …

Continue reading

Een inclusief coalitieakkoord in Eersel!

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel zond de fractievoorzitters en gemeenteraadsleden van de gemeente Eersel een brief met ‘De bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord in Eersel’. De drukke periode van campagne en verkiezingen zijn achter de rug, en nu begint het pas echt spannend te worden. Men is momenteel in gesprek om tot een coalitieakkoord te komen. …

Continue reading

Conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf! …

Continue reading

Verslag lezing Mariëlle Blanken

die werd gehouden in de vergadering van de Wmo Adviesraad Eersel op 8 januari 2018 in het gemeentehuis te Eersel De Wmo Adviesraad probeert een maal per jaar een themabijeenkomst te organiseren over een actueel onderwerp. Daarbij worden ook de leden van de dorpsraden, leefbaarheidsgroepen en Wmo Adviesraden van de andere Kempengemeenten uitgenodigd. Dit jaar …

Continue reading

Adviesraad Sociaal Domein Eersel per 1 januari 2018!

Uiteindelijk heeft de gemeente groen licht gegeven en per 1 januari 2018 mogen we ons ‘Adviesraad Sociaal Domein Eersel’ noemen! zie Reactie op brief naamswijziging 4-12-2017 In een schrijven d.d. 22 september 2016 verzochten we het college van B&W de naam van de Adviesraad WMO te wijzigen in de Adviesraad Sociaal Domein en onze instellingsbeschikking daarop …

Continue reading

Load more