Bijeenkomst met raadsleden 21-1-2020

Op 21 januari ging de Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met de gemeenteraadsleden om hen te informeren over de aandachtsvelden van de ASD en de positie die de ASD heeft in het proces van de beleidsvorming.

Wellicht kunnen de raadsleden en de ASD elkaar vinden en versterken!

Presentatie ASD_Raadsleden 21jan2020 def. en Verslagje overleg met gemeenteraadsleden 200121