Riny Castelijns

Berichten van deze auteur

Langdurige zorg

Langdurige zorg Vanaf 2015 gaat de langdurige zorg via de AWBZ in Nederland volledig op de schop. Op de pagina ‘Hervorming van de langdurige zorg’ , https://www.vgz.nl/zorgadvies/hervorming-langdurige-zorgĀ , kunnen bezoekers per zorgsoort alle belangrijke veranderingen terugvinden, waaronder de zorg vanuit Wmo en de veranderingen in het PGB. Handig voor bezoekers die behoefte hebben aan een duidelijk …

Lees verder

Waardering mantelzorg door gemeenten

In het concept wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op welke wijze mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering ontvangen. Het betreffende budget van het mantelzorgcompliment wordt hiervoor per 2015 overgeheveld naar het gemeentefonds. Mezzo heeft in een memo …

Lees verder

Eersel op weg naar een inclusieve samenleving (persbericht gemeente Eersel)

De gemeente Eersel streeft naar beleid waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. In 2012 is de werkgroep Agenda 22 van de gemeente Eersel samen met Stichting Zet aan de slag gegaan om in kaart te brengen in hoeverre het beleid van de gemeente Eersel hieraan voldoet. In de werkgroep zitten …

Lees verder

Laad meer