Riny Castelijns

Berichten van deze auteur

Verslag lezing Mariëlle Blanken

die werd gehouden in de vergadering van de Wmo Adviesraad Eersel op 8 januari 2018 in het gemeentehuis te Eersel De Wmo Adviesraad probeert een maal per jaar een themabijeenkomst te organiseren over een actueel onderwerp. Daarbij worden ook de leden van de dorpsraden, leefbaarheidsgroepen en Wmo Adviesraden van de andere Kempengemeenten uitgenodigd. Dit jaar …

Lees verder

Adviesraad Sociaal Domein Eersel per 1 januari 2018!

Uiteindelijk heeft de gemeente groen licht gegeven en per 1 januari 2018 mogen we ons ‘Adviesraad Sociaal Domein Eersel’ noemen! zie Reactie op brief naamswijziging 4-12-2017 In een schrijven d.d. 22 september 2016 verzochten we het college van B&W de naam van de Adviesraad WMO te wijzigen in de Adviesraad Sociaal Domein en onze instellingsbeschikking daarop …

Lees verder

Bijeenkomst ‘Samenwerking en afstemming bij advisering in het Sociaal Domein’ gehouden op 1 december 2016

Zie voor het verslag van deze avond notulen-wmo-bijeenkomst-161201 In veel gemeenten in Nederland bezinnen Adviesraden WMO zich op hun rol en taak. Aanleiding is de verdere uitwerking van de decentralisatie Welzijn naar gemeenten door het operationeel worden van de WMO en invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet. Dat geldt ook voor onze Raad. In …

Lees verder

Boekje toekomstscenario’s

Stelt u zichzelf ook wel eens de vraag hoe de tweedeling tussen arm en rijk zich ontwikkelt in uw gemeente? Of wat de invloed is van ‘big data’ op de dienstverlening? Heeft uw gemeente nog een gemeentehuis in 2030? Bestaat de gemeente in zijn huidige vorm nog over 15 jaar? En hoe beïnvloeden de veranderingen …

Lees verder

Sociale kaart Eersel

In de gemeente Eersel zijn veel vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties actief. De gemeente kent een rijk verenigingsleven en veel bewoners zijn bereid elkaar te helpen. Om een goed overzicht te krijgen over alle organisaties die in ieder dorp aan de slag zijn, heeft het GOW Welzijnswerk een sociale kaart samengesteld. www.socialekaarteersel.nl. Op deze website vind je …

Lees verder

Eerselvoorelkaar.nl

Wil jij iemand helpen of kun je juist wat hulp gebruiken? Zoek en vind elkaar. Betrouwbaar en in jouw buurt. Wat is Eerselvoorelkaar? Eerselvoorelkaar is een online marktplaats voor iedereen in gemeente Eersel die wil helpen of juist wat hulp kan gebruiken. Voor vrijwilligerswerk en professionele hulp. Voor klusjes en zorg. Voor burenhulp, vrijwilligerswerk en …

Lees verder

Laad meer