Riny Castelijns

Berichten van deze auteur

Gevraagd: Onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Eersel

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel met betrekking tot het beleid, de uitvoering en de evaluatie van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarbij ambieert de Adviesraad een Kempenbrede …

Lees verder

Overleg met het college van B&W 4-11-2021

Het overleg met het college van Burgemeester en Wethouders, dat werd gehouden op 4 nov. 2021, stond in het teken van de ASD in transformatie: de adviesraad wil in plaats van reactief naar proactief acteren en werkt  in 3 themagroepen: Wmo, inclusie/participatie en jeugd. De ‘Agenda 2021-2022’ is hierbij leidend. Er werd ook gerefereerd aan …

Lees verder

Agenda 2021- 2022

AGENDA 2021-2022 De ASD Eersel heeft i.v.m. corona na een lange periode van enkele digitale bijeenkomsten haar eerste fysieke vergadering gehouden op 7 juli jl. Daarin zijn een tweetal belangrijke besluiten genomen: Binnen de ASD worden een drietal werkgroepen actief: WMO Inclusie / participatie Jeugd In de reguliere algemene vergadering wordt het accent gelegd op: …

Lees verder

De ASD en Corona (4)

Door de aangescherpte maatregelen i.v.m. de tweede coronagolf zijn de vergaderingen geannuleerd. In plaats daarvan zijn bijeenkomsten in kleine commissies gepland op 3-12, 10-12, 16-12 en 22-12. Zie hierbij de korte verslagen van de bijeenkomsten op 3-12 en 10-12: Kort verslag van de bijeenkomst ‘Dorpsraden’ 10-12-2020 Kort verslag van de bijeenkomst inclusie en participatie 3-12-2020 …

Lees verder

De ASD en Corona (3)

(Ingelaste) Vergadering op 2 juni 2020 a.s. om 19.30 uur in SCC De Muzenval. Onze eerstvolgende bijeenkomst in deze corona periode stond in het teken van bijpraten, de balans opmaken en met elkaar bespreken wat onze prioriteiten zijn voor de rest van het kalenderjaar. Er is een inventarisatie gemaakt van de reacties op de vragenlijst ‘ASD …

Lees verder

De ASD en Corona (2)

We beleven zeer bijzondere tijden, die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Het raakt de samenleving in al zijn voegen. Niets is meer hetzelfde en de maatschappij, de samenleving zal zeker op een aantal terreinen ingrijpend veranderen.  Voor ons als ASD betekent dat bijvoorbeeld dat we al enige tijd “stil” liggen als gevolg van …

Lees verder

Laad meer