ASD Eersel in gesprek met het college van B&W

Op 15 januari 2019 maakte de Adviesraad Sociaal Domein Eersel kennis met het pas aangetreden college van Burgemeester en Wethouders.

Tijdens deze bijeenkomst informeerde de ASD het College over de thema’s die de ASD in de komende 4 jaren als haar prioriteit ziet.  Ook stond een gedachtewisseling over de rol, werkwijze en betrokkenheid van de ASD bij de beleidsvorming op de agenda.  Zie ASD vergadering 15jan2019 logo