De ASD en Corona

Binnen enkele weken is de wereld om ons heen totaal veranderd. Alles is in een ander perspectief komen te staan en wat de toekomst ons brengt is onzeker.

Dat geldt zeker ook voor onze activiteiten van de adviesraad.

Vanmorgen kwam een indringende oproep van het Platform VG binnen. Anderzijds is er ook het bemoedigende gedicht, dat ons helpt om de moed erin te houden.

Wij hebben met elkaar moeten besluiten om de eerstvolgende bijeenkomst, die gepland staat op 14 april, te cancelen. Daarvoor was Petra van de Horst van de Koepel uitgenodigd.

We weten niet wanneer het weer mogelijk is om als adviesraad bij elkaar te komen. De eerstvolgende bijeenkomst na 14 april staat gepland op 1 juli.

Als die bijeenkomst kan doorgaan, zal die in het teken staan van bijpraten, de balans opmaken en met elkaar bespreken wat onze prioriteiten zijn voor de rest van het kalender-jaar.                                                           

Als dat eerder kan, zullen we een voorstel doen voor een extra vergadering.

Wij wensen voor iedereen gezond door deze periode te komen!