De ASD en Corona (3)

(Ingelaste) Vergadering op 2 juni 2020 a.s. om 19.30 uur in SCC De Muzenval.

Onze eerstvolgende bijeenkomst in deze corona periode stond in het teken van bijpraten, de balans opmaken en met elkaar bespreken wat onze prioriteiten zijn voor de rest van het kalenderjaar. Er is een inventarisatie gemaakt van de reacties op de vragenlijst ‘ASD en Corona’, die we dan zullen bespreken. Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst verwijzen wij u naar tabblad Adviesraad Soc. Domein/vergaderjaar 2020.