Agenda 2021- 2022

AGENDA 2021-2022

De ASD Eersel heeft i.v.m. corona na een lange periode van enkele digitale bijeenkomsten haar eerste fysieke vergadering gehouden op 7 juli jl.

Daarin zijn een tweetal belangrijke besluiten genomen:
Binnen de ASD worden een drietal werkgroepen actief:

  • WMO
  • Inclusie / participatie
  • Jeugd
 1. In de reguliere algemene vergadering wordt het accent gelegd op:
  • informatie over actuele thema’s
  • besluitvorming over gevraagde advisering dan wel ongevraagd advisering die is voorbereid door de werkgroepen

 

De werkgroepen zijn op 7 juli samengesteld en hebben in een eerste bijeenkomst de onderwerpen/thema’s bepaald, die vanuit hun aandachtsgebied van belang zijn voor de agenda 2021-2022 van de ASD.

In een bijenkomst met een vertegenwoordiging van de werkgroepen op 21 juli zijn de onderwerpen/thema’s/aandachtsgebieden benoemd.

Daaruit kunnen we voor de periode september 2021 – juni 2022 de volgende agenda destilleren.

 

AGENDA

 

HOOFDTHEMA: Bevorderen van cultuur, waardoor inclusie, participatie en toegankelijkheid hun borging gaan krijgen, zowel beleidsmatig als in de uitvoering.

Daarbij denken we vooral aan de volgende

DOELGROEPEN: ouderen, kwetsbaren, kansarmen, jeugd

 

Aandachtsgebieden vanuit de werkgroepen:

 

WMO

 • eenzaamheid ouderen
 • laagdrempelige (klantvriendelijke) toegankelijkheid voorzieningen
 • onafhankelijke cliëntondersteuning
 • mantelzorgers /vrijwilligers
 • informatie over:
  • stand van zaken toeslagenaffaire
  • kostwinnerstoerslag
  • controle op het handhavingskader en borging van melding

 

 

 

INCLUSIE / PARTICIPATIE

 • hervatting en concreet invulling geven aan inclusieagenda
 • ontwikkeling en positionering dorpsraden met specifieke aandacht voor het sociale domein
  • pilots Steensel en Knegsel
 • op- en inrichting opinieraad Kempen Plus
 • op de voet volgen omgevingsvisie

 

JEUGD

 • jeugdhulpverlening:
  • toegankelijkheid jeugdhulpverlening
  • wachtlijsten en mankracht
  • bundeling en coördinatie
 • veiligheid, alcohol, drugs; IJslandse model/ Kempenbranie
 • continuering aanstelling jeugdcoach; korte lijnen en vindplaats
 • besteding extra gelden?

 

Deze agenda wordt vastgesteld in de vergadering van de ASD Eersel op 9 september 2021.