Welkom

Omdat niet alleen de uitvoering van de Wmo, maar ook die van de Jeugdwet en de Participatiewet, de drie decentralisaties ofwel 3D, door de gemeenten worden uitgevoerd, wil de adviesraad integraal adviseren over deze drie beleidsterreinen vanuit die onderlinge samenhang.

Het is dus begrijpelijk dat de naam van de Wmo Adviesraad per 1 januari 2018 veranderd is in Adviesraad Sociaal Domein. De benaming van onze adviesraad komt daarmee in lijn met de meeste adviesraden op dit terrein in ons land.

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de drie decentralisaties: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Door haar samenstelling is geprobeerd de adviesraad een goede afspiegeling te laten zijn van de bevolking van de gemeente Eersel. Er zijn zoveel mogelijk verschillende doelgroepen in vertegenwoordigd.

Op deze site kunt u alle info vinden. Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Adviesraad Sociaal Domein aandacht moet besteden, laat het ons dan weten! Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden waarop u ons kunt bereiken.

Melden

forms-icon

Meld uw ervaringen en help de zorg verbeteren!

Krijgt u thuis zorg of ondersteuning, bent u mantelzorger of regelt u zelf zorg en ondersteuning via een persoonsgebonden budget of anderszins?

Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen!

Wat willen we weten?

Wat zijn uw ervaringen met de huidige zorg en ondersteuning? Waar bent u tevreden over? Wat zijn de knelpunten of problemen? En wat doen de mantelzorgers allemaal? Krijgen zij daarbij voldoende ondersteuning?

Melden doet u zo:

Met dit formulier kunt u uw bericht aan de Adviesraad doorgeven. Vul het in en verstuur het, eventueel met een bijlage, naar het contactadres.

Privacyverklaring Adviesraad Sociaal Domein Eersel

Titel

Wordt onze nieuwe secretaris!

De ASD Eersel is dringend op zoek naar een secretaris, die de spin in het web is van de raad. De secretaris De secretaris is onafhankelijk en zorgt voor een goede en zorgvuldige organisatie en uitvoering van haar/zijn taken. De secretaris ondersteunt de voorzitter en is het aanspreekpunt voor alle leden.  Taken: * voorbereiden vergaderingen …

Lees verder

Overleg met het college van B&W 4-11-2021

Het overleg met het college van Burgemeester en Wethouders, dat werd gehouden op 4 nov. 2021, stond in het teken van de ASD in transformatie: de adviesraad wil in plaats van reactief naar proactief acteren en werkt  in 3 themagroepen: Wmo, inclusie/participatie en jeugd. De ‘Agenda 2021-2022’ is hierbij leidend. Er werd ook gerefereerd aan …

Lees verder

Agenda 2021- 2022

AGENDA 2021-2022 De ASD Eersel heeft i.v.m. corona na een lange periode van enkele digitale bijeenkomsten haar eerste fysieke vergadering gehouden op 7 juli jl. Daarin zijn een tweetal belangrijke besluiten genomen: Binnen de ASD worden een drietal werkgroepen actief: WMO Inclusie / participatie Jeugd In de reguliere algemene vergadering wordt het accent gelegd op: …

Lees verder

De ASD en Corona (4)

Door de aangescherpte maatregelen i.v.m. de tweede coronagolf zijn de vergaderingen geannuleerd. In plaats daarvan zijn bijeenkomsten in kleine commissies gepland op 3-12, 10-12, 16-12 en 22-12. Zie hierbij de korte verslagen van de bijeenkomsten op 3-12 en 10-12: Kort verslag van de bijeenkomst ‘Dorpsraden’ 10-12-2020 Kort verslag van de bijeenkomst inclusie en participatie 3-12-2020 …

Lees verder