Welkom

Omdat niet alleen de uitvoering van de Wmo, maar ook die van de Jeugdwet en de Participatiewet, de drie decentralisaties ofwel 3D, door de gemeenten worden uitgevoerd, wil de adviesraad integraal adviseren over deze drie beleidsterreinen vanuit die onderlinge samenhang.

Het is dus begrijpelijk dat de naam van de Wmo Adviesraad per 1 januari 2018 veranderd is in Adviesraad Sociaal Domein. De benaming van onze adviesraad komt daarmee in lijn met de meeste adviesraden op dit terrein in ons land.

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de drie decentralisaties: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Door haar samenstelling is geprobeerd de adviesraad een goede afspiegeling te laten zijn van de bevolking van de gemeente Eersel. Er zijn zoveel mogelijk verschillende doelgroepen in vertegenwoordigd.

Op deze site kunt u alle info vinden. Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Adviesraad Sociaal Domein aandacht moet besteden, laat het ons dan weten! Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden waarop u ons kunt bereiken.

Melden

forms-icon

Meld uw ervaringen en help de zorg verbeteren!

Krijgt u thuis zorg of ondersteuning, bent u mantelzorger of regelt u zelf zorg en ondersteuning via een persoonsgebonden budget of anderszins?

Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen!

Wat willen we weten?

Wat zijn uw ervaringen met de huidige zorg en ondersteuning? Waar bent u tevreden over? Wat zijn de knelpunten of problemen? En wat doen de mantelzorgers allemaal? Krijgen zij daarbij voldoende ondersteuning?

Melden doet u zo:

Met dit formulier kunt u uw bericht aan de Adviesraad doorgeven. Vul het in en verstuur het, eventueel met een bijlage, naar het contactadres.

Privacyverklaring Adviesraad Sociaal Domein Eersel

 

 

ASD Eersel in gesprek met het college van B&W

Op 15 januari 2019 maakte de Adviesraad Sociaal Domein Eersel kennis met het pas aangetreden college van Burgemeester en Wethouders. Tijdens deze bijeenkomst informeerde de ASD het College over de thema’s die de ASD in de komende 4 jaren als haar prioriteit ziet.  Ook stond een gedachtewisseling over de rol, werkwijze en betrokkenheid van de ASD …

Meer lezen

Peter Bunnik nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Eersel

Per 1 juni 2018 is Peter Bunnik geïnstalleerd als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Eersel. Hij neemt het stokje over van Piet Verbraak, die deze functie de afgelopen zes jaar vervulde. In zijn openingswoord benadrukt hij dat het terrein waarover we ons als raad moeten buigen, zeer omvangrijk is.  Daarbij wil hij de focus richten op het adviseren vanuit het …

Meer lezen

Een inclusief coalitieakkoord in Eersel!

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel zond de fractievoorzitters en gemeenteraadsleden van de gemeente Eersel een brief met ‘De bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord in Eersel’. De drukke periode van campagne en verkiezingen zijn achter de rug, en nu begint het pas echt spannend te worden. Men is momenteel in gesprek om tot een coalitieakkoord te komen. …

Meer lezen

Conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf! …

Meer lezen